Kalmarundstationen (K-station)  fotograf Laura Bas Conn

Projekt: Kalmarsundstationen (K-station)

Kalmarsundstationen (K-station) är en kustnära provtagningsstation i Kalmar där vi studerar säsongsdynamik av växtplankton i Östersjön. Provtagning sker på tisdagar varje vecka och har pågått sen mars 2018. Studien är en del av det strategiska forskningsprogrammet EcoChange som studerar effekten av klimatförändringar på marina ekosystem.

Fakta om projektet

Projektledare
Hanna Farnelid och Catherine Legrand
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Laura Bas Conn och Javier Alegria Zufia
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
FORMAS
Tidsplan
2018-
Ämnen
Ekologi (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
Marina växtplankton – ekologi och applikationer

Mer om projektet

Östersjön är ett sårbart bräckvattensystem med långsam vattenomsättning. Därmed är det extra känsligt för övergödning. Övergödning leder till ökad tillväxt av växtplankton. Vissa arter gynnas av ökad näringstillförsel men andra arter kan få svårt att konkurrera.

Vid K-stationen undersöker vi artsammansättning och tillväxt av växtplankton med fokus på de allra minsta så kallade pikoplankton (<2 µm i diameter). Trots att pikoplankton utgör en till antal betydande del av planktonsamhället (upp till 100 000 celler per ml) är kunskapen om dem begränsad. Att förstå hur dessa arter påverkas av ökad näringstillförsel samt förändringar av temperatur och salinitet är därmed av stor vikt för att studera livet i Östersjön.

Vi mäter temperatur och salinitet och tar prover för att undersöka biomassa, antalet bakterier och pikoplankton samt artsammansättningen vid olika säsonger. Provtagningsstationen ligger vid kallbadhuset i Kalmar mittemot Kalmar Slott. Studien är en del av det strategiska forskningsprogrammet EcoChange som studerar effekten av klimatförändringar på marina ekosystem.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Marina växtplankton – ekologi och applikationer och i Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS).