eHälsa

Projekt: eHälsa för hållbar vård och omsorg i Kronoberg

eHälsoinstitutet har, tillsammans med Region Kronoberg, beviljats 9 miljoner från Familjen Kamprads stiftelse för projektet eHälsa för hållbar vård och omsorg i Kronoberg.

Syfte och mål
Syftet med projektet är att på vetenskaplig grund utveckla och testa former för hur hälso- och sjukvården, i samverkan med näringslivet, på bästa sätt kan arbeta med eHälsa och implementera de verktyg som digital teknik erbjuder.

Projektet pågår 2020-2023 och är ett samarbetsprojekt mellan eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet och Region Kronoberg. Tillsammans vill de utveckla hälso- och sjukvården i regionen så att den blir effektiv, hållbar och ger medborgarna bästa möjliga vård samtidigt som miljöpåverkan av transporter minimeras.

Forskningsfråga:

  • Hur kan eHälsolösningar bidra till en hållbar hälso- och sjukvård i en region?

Projektet delas in i följande fem delar:
a, Stöd till regionens ledarskap i den digitala omställningen
b, Utveckling av effektiva metoder för distansmonitorering
c, Digitalisering av patientkommunikation
d, En stödstruktur för digital utveckling och näringslivsverksamhet genom verklighetslabbet.
e, Stöd till medicinska sekreterare i digitaliseringen

Metod
Inom projektet har man genomfört utbildningsinsatser, workshops och kvalitetskaféer, och samlat in data från dessa. Vidare har man skickat ut enkäter och gjort djupintervjuer för att utvärdera resultat och identifiera förbättringsmöjligheter.

Projektet tillämpar så kallad aktionsforskning (Gummesson, 1991) då forskarna har aktivt deltagit i utvecklingsprojektet som katalysatorer och förändringsledare.

Resultat:
I korthet har projektet bidragit till:

  • Ökad förståelse för var problemen med digitalisering inom hälso- och sjukvård uppstår och hur de upplevs.
  • Höjd kompetens inom förändringsledning och verksamhetsutveckling hos ett antal av regionens medarbetare.
  • Större förmåga hos regionen att kommunicera digitalt.
  • Utvecklade kontakter mellan regionen, näringslivet, akademin och medborgarna.
  • Bättre kunskap om de medicinska sekreterarnas problem och möjligheter i digitaliseringen.
  • Utveckling av en kurs i ehälsa för medicinska sekreterare.