En tecknad bild av ett mänskligt huvud med olika färgade punkter som binder till varandra

Projekt: Kan känslomässiga tillstånd påverka mekaniska smärttrösklar?

Syftet med den här studien är att undersöka om olika känslomässiga tillstånd kan påverka perceptionen av mekaniska smärttrösklar både på överkroppen och nedre delen av kroppen hos smärtfria individer.

Fakta om projektet

Projektledare
Helena Gunnarsson
Övriga projektmedlemmar
Jalal Safipour, Gunilla Lindqvist, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Värkstadsstiftelsen
Tidsplan
1 september 2023–31 december 2025
Ämne
Smärta och psykologi (Institutionen för psykologi och Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskaper)

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Pain Research Group.

Medarbetare