En del av en ridpiska samt ett fotografi

Projekt: Kapten Jacks ridpiska – svenska emigranter och ursprungsfolk i Nordamerika

På Etnografiska museet i Stockholm finns en av modocledaren Kapten Jacks ridpiskor. Hur kommer det sig att ett föremål som tillhört en motståndsledare i västra USA hamnat i en glasmonter i Sverige? Ridpiskan erbjuder en ingång till att iaktta och analysera möten mellan svenska resenärer och emigranter och nordamerikanska ursprungsfolk, utbyten av materiella föremål, samt formerande av både föreställningar och kunskap som fick konsekvenser för svensk självförståelse och för relationer mellan ursprungsfolk och immigranter i Nordamerika.

Om projektet

Projektledare
Gunlög Fur
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
Ämne
Historia

Mer om projektet

Projektet är del av ett initiativ att tänka nytt om svensk-amerikanska relationer, både i historia och nutid, genom att anlägga ett gränslandsperspektiv ("Swedish-American Borderlands" under ledning av Dag Blanck, Uppsala universitet, och Adam Hjorthén, Stockholms universitet). Att studera gränser, gränsland, och gränsöverskridande ger möjligheter att se på möten, utbyten och ömsesidig påverkan på andra sätt och i detta projekt vill jag arbeta med dessa begrepp för att förstå relationer och konflikter mellan svenska immigranter i Nordamerika och amerikanska ursprungsfolk, men också hur dessa kontakter påverkades av föreställningar om "indianer" som föregick utvandringen. Mötena konsekvenser sträckte sig också över Atlanten tillbaka till Sverige. Kapten Jack (c. 1837-1873) ledde modoc-folket i ett sista desperat motstånd mot amerikanskt intrång i ett krig 1873 som slutade med att Jack avrättades för mord. Hans ridpiska på Etnografiska museet i Stockholm används som en ingång till att studera kontakter, materiella utbyten och hur kunskap och information - och desinformation - skapades i rapporteringen om dessa kontakter.

Bild på en ridpiska
Kapten Jacks ridpiska.