Gammal soffa

Projekt: Kartläggning av förutsättningar för effektiv återtillverkning av möbler i offentlig miljö

Vi vill öka kunskapen om cirkulär ekonomi och återtillverkning av möbler hos regioner och kommuner i offentlig sektor samt om effektiva produktionsstrategier för effektiv återtillverkning trä- och möbelföretag i Sverige.

Fakta om projektet

Projektledare
Steffen Landscheidt, SOT
Övriga projektmedlemmar
Mirka Kans, Chalmers, Peter Almström, Chalmers Malin Löfving, Träcentrum i Nässjö
Deltagande organisationer
Region Kalmar län Region Kronoberg Gemla Möbler AB Gärsnäs AB
Finansiär
Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas
Tidsplan
17 augusti 2022 - 16 februari 2023
Ämne
Skog och träteknik (institutionen för skog och träiteknik, fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Återtillverkning innebär att begagnade möbler tas tillbaka av ursprungsproducenten och renoveras. Detta sker i liten utsträckning idag. Samtidigt ökar efterfrågan av återtillverkade produkter från kunder i offentlig sektor. Producentföretagen ser återtillverkning som en viktig fråga men saknar effektiva produktionsstrategier för att möta denna efterfrågan. I detta projekt kartlägger vi förutsättningarna via dialog med producentföretag, offentlig sektor och andra aktörer i form av workshops, möten och intervjuer. Vi kartlägger även den forskning som redan gjorts inom området. Återtillverkning förlänger livslängden på produkter, produktkomponenter och material och bidrar därmed till hållbar resursanvändning. Det bevarar speciellt träråvara och minskar behovet av ny träråvara och skogsavverkning.

 Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä.