försöksodling i Himmelsberga

Projekt: Klimatanpassning inom jordbruket på Öland – ett holistiskt perspektiv

Projektet undersöker och kartlägger frågan om åtgärder för klimatanpassning inom jordbruket på Öland, med fokus på responsen efter de extremväder som drabbat ön sedan 2018. Sker det anpassningsåtgärder? Vilken uppfattning har jordbrukarna och vilket stöd erbjuds de? Finns det risk för missanpassningsåtgärder och hur påverkar dagens intensiva jordbruk utsläppen i Östersjön?

Fakta om projektet

Projektledare
Muhammad Asim Ibrahim
Övriga projektmedlemmar
Marie Johansson, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Åforsk
Tidsplan
14 okt 2019–31 dec 2020
Ämne
Miljöteknik och miljövetenskap (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Trots att man inser att klimatförändringar och extrema väderhändelser påverkar jordbrukssektorn negativt, går klimatanpassning långsamt i Europa. Det finns få studier som har undersökt jordbrukarnas förmåga att anpassa sig till ett förändrat klimat, särskilt i de nordiska länderna.

Projektet hanterar denna kunskapsklyfta genom att utforska samverkan mellan olika faktorer som intressentperspektiv, värdekedjor, sociala aspekter och myndighetskultur. Målet är att utforska de underliggande hindren för att främja anpassningsstrategier för klimatförändringar. Projektet undersöker också risken för anpassningsåtgärder att förvandlas till missanpassning. Öland valdes som studieområde, då ön är särskilt utsatt för extremväder såsom torka och mycket beroende av olika lantbruksnäringar.

I en praktisk del av projektet samarbetar vi med kulturspannmålsföreningen Allkorn och Kalmar/Ölands FN-förening med att demonstrera 23 kulturspannmål såsom enkorn (Triticum monococcum) och emmer (Triticum turgidum) på Ölands Museum Himmelsberga under sommaren 2020.

Kulturspannmål är klimatsmarta genom sina djupa rötter som luckrar jorden, ökar mullhalten, binder in kol och minskar näringsläckaget. Dess höga strån skuggar och konkurrerar ut ogräs och avkastar mycket organiskt material. De har hög näringstäthet av bland annat vitaminer och mineraler, och ger därav ett högt näringsutbyte.

Kulturspannmålsodling har pekats ut av intervjuade lantbrukare i projektet som en hållbar och mångsidig anpassning av det framtida jordbruket. Demonstrationsrutorna på Himmelsberga fungerar som inspiration och en plats för utomhusföreläsningar.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Environmental Science and Engineering Group (ESEG).

Publikationer