Byggmodell

Projekt: Klimatdriven effekthushållning i kvarteret Crossways

Syftet med förstudien är att undersöka hur vi på bästa sätt kan möte de energi- och klimatutmaningar som ligger framför oss. Vi behöver balansera ett förnybart energisystem (som innebär mer väderberoende och mindre planeringsbar effekt) tillsammans med effekthushållning och flexibilitet av energianvändningen.

Fakta om projektet

Projektledare
Senadin Alisic
Övriga projektmedlemmar
Truong Nguyen, Diana Unander och Peter Jonsson (Linnéuniversitetet)
Sigfrid Lindén Johansson, Åse Togerö, Karlsson och Emma Hulth (Skanska)
Petra Nilsson (Växjö Energi)
Karin Jarl Månsson och Johan Person (Siemens)
Anna Sigurdsson Schedin och Theis Meggerle (Combitech)
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Skanska, Växjö Energi, Siemens, Combitech 
Finansiär
Energimyndigheten genom utlysningen: Bidra till utvecklingen av resurs- och energieffektivt byggande och boende
Tidsplan
1 december 2021 – 30 juni 2023
Ämnen
Datavetenskap (institutionen för datavetenskap och medieteknik, institutionen för teknik och byggteknik, institutionen för byggd miljö och energiteknik, fakulteten för teknik)
Spetsforskningsmiljö
Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA)
Webbplats
Projektet är knutet till det större projektet Crossways Växjö: https://www.crosswaysvaxjo.se/

Mer om projektet

I arbetet utreds hur en energi-och effektlösning kan skapas på kvartersnivå med avseende på el, värme och kyla.

Projektets övergripande mål är att undersöka möjligheter kring: 

  1. Minimering respektive optimering av den tillförda effekten från el, fjärrvärme och fjärrkylan
  2. Positiv CO2-balans för kvarterets energisystem
  3. Hög egenanvändning där kvarterets energiproduktion används inom området
  4. Överproduktion av förnybar energi som genererar mer energi än kvarteret förbrukar
  5. Nya värden och affärsmodeller till de olika aktörerna inom energiekosystemet.
  6. Dela slutresultat för att öka kunskapen nationellt

Önskade resultat

Vi hoppas på att energiprojektet kan bidra till ett helt förnybart energisystem genom att möta problem som kan uppstå när en stor andel intermittent förnybar energi förs in i energisystemet. Samtidigt vill vi undersöka hur byggnader tillsammans kan utgöra en del av lösningen genom att styra och utjämna effektbehovstoppar, lagra energi samt fördela överskott mellan olika byggnader

Vad bidrar projektet med

Projektet bidrar till ett helt förnybart energisystem med den tuffa målsättningen att göra kvarteret till ett “plusenergikvarter” vilket innebär att kvarteret producerar mer förnybar primärenergi än vad det använder. Projektet kommer också att bidra med värdefull kunskap kring energigemenskaper på kvarters- och stadsdelsnivå, med avseende på klimatnytta, ekonomiska värden och juridiska hinder och möjligheter.

Projektet är en del av forskningen i spetsforskningsmiljön Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA).

Aktuellt