kor på en äng framför ett lantbruk med biogas

Projekt: Klimatsmart lantbruk

Inom detta projekt tar vi fram en prototyp för ett energieffektiviserat lantbruk.

Fakta om projektet

Projektledare
Karl-Olof Lindahl
Övriga projektmedlemmar
Alexander Marcial, Per Ranstad
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Fredrikslunds Lantbruk AB
Finansiär
Kalmar kommun (Utlysning 2023, Klimatneutrala Kalmar 2030)
Tidsplan
1 dec 2023–1 dec 2026
Ämne
Matematik (Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik)
Elektroteknik (Institutionen för fysik och elektroteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Detta projekt handlar om optimering av energisystem för lantbruk som producerar el från exempelvis sol och biogasanläggningar. Detta för att lantbruk på sikt skall kunna bli självförsörjande på förnybar el.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen AI och maskininlärning för optimering och operationsanalys.

Medarbetare