allmän projektbild

Projekt: Kommer det mikrobiella filtret att förhindra metanutsläpp från Östersjöns kuster i en varmare framtid?

I en varmare framtid kommer det att bli mer metanproduktion i sediment i kustområden. Anaerob oxidation av metan (mikrobiellt filter) kommer potentiellt att öka dess effektivitet och förbruka en del av överskottet av metan. Men kommer den ökningen att räcka? Eller kommer metan att släppas ut till vattnet och eventuellt atmosfären? Ett unikt experiment i full storlek kan ge några svar.

Fakta om projektet

Projektledare
Marcelo Ketzer
Övriga projektmedlemmar
Mark Dopson, Anders Forsman, Samuel Hylander, Linnéuniversitetet; Satoko Owari, Tokyo University of Marine Science and Technology
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Tokyo University of Marine Science and Technology
Finansiär
Formas
Tidsplan
1 jan 2023–31 dec 2025
Ämne
Miljövetenskap (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Anaerob oxidation av metan via sulfatreduktion är den huvudsakliga mikrobiella processen som förhindrar utsläpp av havsbotten av stora mängder CH4 från sediment till vattenpelaren och potentiellt atmosfären. Denna process, även känd som det mikrobiella filtret, styrs av temperatur och sulfatkoncentration i havsvatten.

Klimatförändringar kommer att påverka effektiviteten hos detta filter genom att minska sulfatkoncentrationen och öka temperaturen i Östersjövattnet. De exakta effekterna är dock fortfarande dåligt förstådda. Ett fel på det mikrobiella filtret kommer potentiellt att vara associerat med omfattande metanutsläpp längs Östersjöns kuster, vilket förstärker trenderna i anoxi och klimatförändringar.

Vi kommer att studera förändringarna i metanproduktion och -konsumtion via sulfatreduktion i sediment och vattenpelare i en vik i Östersjön som har värmts upp (ca 5-10°C) genom utsläpp av kylvattnet från en kraftverk i 50 år. Vi kommer att jämföra data från denna vik (en analog för det framtida varmare Östersjön) med en intilliggande, opåverkad vik. Vi kommer att testa effekten av långvariga (50 år) och kortsiktiga (säsongsbetonade, dagliga) temperaturförändringar i bildningen och konsumtionen av metan och effektiviteten hos det mikrobiella filtret, förutom förändringar i mikrobiella samhällen och metaboliska vägar under metanogenes.

 

Projektet är en del av:

Medarbetare