utvecklare diskuterar framför whiteboard

Projekt: Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion 2.0

Syftet med projektet är att vidareutveckla den gemensamma marknadsföringsplattformen för kurser för yrkesverksamma för att nå yrkesverksamma i svenska företag. Projektet kommer också fortsatt att bidra till fortsatt utveckling av industrins kompetensutveckling genom behovsanpassade högskolekurser på avancerad nivå som vänder sig specifikt till yrkesverksamma i industrin.

Fakta om projektet

Projektledare
Diana Unander
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Lars Håkansson, Welf Löwe, Ian Dunne och Katarina Ek
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Högskolan Väst, Mälardalens högskola, Örebro universitetet och Swedsoft
Finansiär
Vinnova
Tidsplan
1 januari 2021 – 31 december 2022
Ämnen
Datavetenskap och medieteknik (projektägare), maskinteknik (medverkande) (institutionen för datavetenskap och medieteknik och institutionen för maskinteknik, fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Projektet är en fortsättning på Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion

Fokus ligger på att fortsätta utveckla marknadsföringsplattformen www.learning4professionals.se. Vi kommer att arbeta vidare med utveckling där integration med SUSA-navet ligger i fokus men även annan utveckling så som användargränssnitt baserad på feedback från användare. Under projektet kommer vi arbeta för att fler lärosäten kopplar upp sig på plattformen och marknadsföringen gentemot användarna förstärks. De tredje och sista delen handlar om den nationella förankringen av plattformen samt att säkra den långsiktiga driften, det pågår andra nationella satsningar på marknadsföringsplattformar där detta är en av pusselbitarna, genom en förlängning av projektet ligger vi tidsmässigt synkat med dessa och ett helhetsgrepp kan tas nationellt.

Den andra delen av projektet handlar om att vidareutveckla en av de framtagna kurserna som varit mycket uppskattad, förbättra den administrativa processen i mötet med studenten när flera lärosäten arbetar tillsammans. Vi kommer även att fortsätta samarbetet genom att erbjuda kurser som tagits fram hos ett lärosäte tillsammans med andra för att öka tillgängligheten gentemot industri och intresserade individer.

Kurser utvecklade som erbjuds via projektet:

  • Digital produktion (hösten 2021)
  • AI för ledare (våren 2022)

Medarbetare