utvecklare diskuterar framför whiteboard

Projekt: Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion

Syftet med projektet är att bidra till fortsatt utveckling av industrins kompetensutveckling genom behovsanpassade högskolekurser på avancerad nivå som vänder sig specifikt till yrkesverksamma i industrin. Projektet kommer också att utveckla ett förfinat statistikunderlag gällande företagens kompetensbehov kopplat till mjukvara för förbättrad utbildningsplanering och genomförande, samt skapa en gemensam marknadsföring för att nå yrkesverksamma i svenska företag.

Fakta om projektet

Projektledare
Diana Unander
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Johan Hagelbäck, Gunnar Bolmsjö, Lars Håkansson, Katarina Ek
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Blekinge tekniska högskola, Högskolan Väst, Mälardalens högskola, Örebro universitetet, Swedsoft, Teknikföretagen
Finansiär
Vinnova
Tidsplan
1 dec 2018–30 nov 2020
Ämnen
Datavetenskap och medieteknik (projektägare), maskinteknik (medverkande) (Institutionen för datavetenskap och medieteknik och Institutionen för maskinteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Samtliga lärosäten som deltar i projektet har erfarenhet av att utveckla och genomföra flexibla och nätbaserade kurser i samarbete med industrin genom pågående Expertkompetensprogram via KK-stiftelsen. Genom projektet vill lärosätena tillsammans öka genomslaget av de separata satsningarna genom ett förstärkt samarbete mellan lärosätena och nyttja resurser mer effektivt för att nå en större målgrupp. Målet är att tillsammans erbjuda spjutspetskurser som bidrar till att utveckla industrins digitalisering. Kursutvecklingen bygger på ett ömsesidigt lärande där vi testar och experimenterar kursformer och innehåll, för att bidra till ett ömsesidigt lärande och fördjupat samarbete mellan lärosätena och ett utökat och mer tillgänglig utbud av kurser för industrin.

Projektet har tre huvudsakliga delar:

  • Utveckla ett större statistikunderlag gällande företagens kompetensbehov för förbättrad utbildningsplanering och genomförande (WP 2).
  • Utveckla och genomföra fyra kurser för yrkesverksamma i flexibla och nätbaserade former (WP3a, 3b).
  • Skapa en gemensam marknadsföring för att nå yrkesverksamma i svenska företag (WP 4).

Följande kompetensområden står i fokus:

  • Konkurrenskraftig produktion: digitala fabriker, produktionssystem samt automation och robotik.
  • AI och big data/maskininlärning: maskininlärning, autonoma robotar och sakernas internet (IoT).

Inom de två områdena kommer lärosätena att gemensamt utveckla ett nytt kursutbud där minst två lärosäten samverkar i design och genomförande. Målet är att ge minst fyra nya kurser inom projektet.

Statistikunderlag

Under hösten 2019 bjöd Statistikmyndigheten SCB in 9 425 företag över hela Sverige till att besvara en enkät om mjukvarans betydelse för svenska företag. Läs mer i artiklarna Vad är mjukvarans vikt för svenska företag?, Sista chansen att svara på enkät och Tack för alla svar!.

Resultatet presenteras i rapporten Den programmeringsbara ekonomin. Läs även nyheten Ny rapport visar: Nya sätt att möta företagens behov av kompetens inom programmering behövs.

Artiklar om projektet

Medarbetare