människor hos brädtillverkare

Projekt: Kompetensväxel inom skog och trä (KVIST)

Är du student och vill komma i kontakt med skog- och träindustrin under din studietid? Eller företag som vill samarbeta med studenter, lärare och forskare? Detta projekt har haft som syfte att möta skogs- och träbranschens utmaningar. I projektet har vi utvecklat en småländsk struktur för att utveckla samarbetet mellan små och medelstora företag i skogs- och träindustrin samt akademin.

(Projektet avslutades 230930)

Fakta om projektet

Biträdande projektledare
Nina Albrecht
Övriga projektmedlemmar
Rikard Jakobsson, Steffen Landscheidt; Linnéuniversitetet 
Malin Löfving (huvudprojektledare), Thomas Strand, Joakim Brobäck, Marie Palm, Christer Andersson; Träcentrum  
Jenny Bäckstrand, Stefan Brolin; Jönköping University
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Träcentrum i Nässjö; Jönköping University
Finansiär
Tillväxtverket: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Jönköpings län
Tidsplan
2020–2023
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik

Film: Lukas och Ludvig gjorde examensarbete i småländsk träindustri

Vad kan företag och studenter vinna på att samverka? Inom ramen för samverkansprojektet KVIST har studenter från industriell ekonomi skrivit examensarbete på KG-list. Hör deras och företagets erfarenheter.

Mer om projektet

Projektet Kompetensväxel inom skog och trä (KVIST) har som syfte att möta skogs- och träbranschens utmaningar. I projektet ska vi utveckla en småländsk struktur för att utveckla samarbetet mellan små och medelstora företag i skogs- och träindustrin samt akademin. Den primära målgruppen är skogs- och träindustrin, som har ett behov av kompetensförsörjning och behöver höja kompetens- och kunskapsnivån för att kunna växa och vara konkurrenskraftig.

Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Smålands tre regioner. Det är ett samverkansprojekt mellan Träcentrum i Nässjö, Jönköping University och Linnéuniversitetet.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä. Det är även en del av arbetet inom samarbetsprojektet Skog- och träcentrum syd.

Läs mer om projektet på Träcentrums hemsida
Följ oss på LinkedIn

För studenter

I projektet Kompetensväxel inom skog och trä (KVIST) 2020-2022 söker Linnéuniversitetet, tillsammans med Jönköping University och Träcentrum i Nässjö, nya samarbeten i syfte att få ut fler studenter i en bransch baserad på biomaterialet trä. Ta chansen att komma i kontakt med skogs- och träbranschen under din utbildning.

Nyfiken på skog och trä – en del av ett framtida hållbart samhälle?

Är du intresserad av frågor som rör klimat och ett bioekonomiskt samhälle? Ett hållbart brukande och tillvaratagande av naturresurser är grunden för det hållbara bioekonomiska samhället.

Hur kan just dina kompetenser bidra?

Skogen står för en stor andel av ekosystemtjänsterna, så i ett bioekonomiskt perspektiv är skogen Sveriges viktigaste tillgång. Skogen kan bidra med byggmaterial, bioenergi och nya produkter baserade på naturmaterial. Att bruka och använda skogen och skogens produkter på ett hållbart sätt kräver kompetenser från en rad områden. Det kan till exempel handla om biologi, ekologi, teknik och ekonomi. Därför söker vi studenter från olika utbildningar vid Linnéuniversitetet. 

Projekt/exjobb i MyCareer

Vi lägger in en del av de projekt vi fångar upp i karriärportalen Lnu MyCareer. Men det kan finnas fler möjligheter, tveka inte att höra av dig om du vill diskutera en annan idé eller intresseområde. 
Länk till MyCareer

Hjälp med företagskontakter

Vill du ha hjälp att komma i kontakt med företag inom träbranschen inför t ex praktik, projekt eller examensarbeten? Hör av dig till någon av kontaktpersonerna på denna sida.

Stipendier 

Det finns möjlighet att söka stipendier för praktik och examensarbeten inom den trämekaniska industrin hos Svenskt trätekniskt forum (STTF).
Läs mer om stipendier

Med Linné i skogen - MOOC-kurs dig som vill veta mer

Trä är ett komplext materiel som börjar med en planta i skogen. För dig som är nyfiken på skog och trä finns kursen Med Linné i skogen som är tänkt att skapa en ingång till skog och skogsbruk. Kursen är en MOOC, gratis och öppen för alla. Du får med dig glimtar av vad skog är, vad den kan användas till och hur vi påverkar och påverkas av skogen.
Läs mer om kursen Med Linné i skogen

För företag

Projektet KVIST söker samarbeten med företag inom skogs- och träbranschen; både de som aldrig samarbetat med oss förut och de som har haft kontakt sen tidigare. Kontakta gärna någon av kontaktpersonerna här på sidan om du har en konkret idé eller vill veta mer om samarbete med universitetet kring utbildning och forskning. En bra idé kan vara att boka in ett första möte och diskutera hur det ser ut på just ditt företag.

Samverkan - på många olika sätt

Vill du dela med dig av dina erfarenheter kring företagande i en gästföreläsning? Kan du tänka dig att ta emot ett studiebesök eller låta en student göra praktik? Finns det någon process i ditt företag som vore intressant att undersöka lite extra i ett projekt- eller examensarbete? Kanske är du intresserad av att ingå i ett forskningsprojekt?

Vad får mitt företag i utbyte?

Det finns många sätt att samverka med universitetet. Ditt företag kan delta på ett sätt som passar dig. I utbyte får du tillgång till ny kunskap och nya idéer. Du får också möjlighet att knyta kontakter med både studenter på väg ut i arbetslivet, och lärare och forskare som är nyfikna på din bransch.
Läs mer om hur Linnéuniversitetet arbetar med samverkan

Bli mentor i Mentorprogrammet

Mentorprogrammet vid Linnéuniversitetet är ett sätt för personer från arbetslivet att knyta kontakter med en student.
Läs mer om Mentorprogrammet 

Nyhetsbrev samverkan

Registrera dig för nyheter kring samverkan med Linnéuniversitetet.

 

Aktuellt

Logotyp, Europeiska regionala utvecklingsfonden