fönsterglas

Projekt: Konsumentbeteende och cirkuläritet för ökad återvinning av fönsterglas

Projektet fokuserar på det komplexa problem att trots att fönsterglas är 100% återvinningsbart återvinns under 1% i Sverige. Vi studerar möjliga logistikupplägg och försöker förstå kunders attityder och acceptans för återvunnet fönsterglas.

Fakta om projektet

Projektledare
Professor Helena Forslund, Ekonomihögskolan
Övriga projektmedlemmar
Docent Soniya Billore, Ekonomihögskolan och gästprofessor Maria Björklund, Ekonomihögskolan och Linköpings universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Växjö kommun
Finansiär
Forskningssamarbetet Linnéuniversitet & Växjö kommun
Tidsplan
1 november 2020 – 30 april 2022
Ämne
Logistik (Institutionen för ekonomistyrning och logistik, Ekonomihögskolan)
Marknadsföring (Institutionen för marknadsföring, Ekonomihögskolan)

Mer om projektet

Genom litteraturstudier och omfattande kontakter med många olika intressenter kring fönsterglas (glasexperter, återvinningsexperter, branschorganisation, bygg- och rivningsföretag, arkitekter etc), har vi identifierat några olika cirkulära flöden eller Closed Loop Supply Chains (CLSC). De bygger på återanvändning av hela fönster eller återsmältning av krossat glas. Vi har tolkat det faktum att en så liten andel som 1% av fönsterglaset återvinns, som att det finns stora utmaningar i material- och informationsflödet i dessa CLSCs. En inventering av de många utmaningarna i material- och informationsflödena har genomförts och kopplats till de olika typerna av CLSC.

Konsumtionsbaserade attityder relaterade till avfallshierarkin, särskilt för återvinning och återanvändning, utforskades genom teoretisk konceptualisering av hållbar konsumtion och aspekter av inkurans. Även om detta kastade ljus över de tekniska, psykologiska och känslomässiga hindren för hållbar konsumtion, hjälpte det också till att identifiera kritiska noder för nya byråer i plattglasets ekosystem och relevanta möjligheter för nya marknadsplatser.

Ambitionen med projektet är att bedöma resultaten av de två komponenterna i studien, nämligen konsumtion och cirkularitet, så att ett nytt ramverk eller processkarta kan utformas för att integrera de identifierade intressenterna och positionera nya marknadsplatser inom processkartan för att öka de övergripande möjligheterna till en förbättrad cirkuläritet inom glasekosystemet.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Forslund, H.., Björklund, M.., Lindblad, F. (2021). Challenges in closed loop supply chain for window glass. Proceedings from the 33th Nofoma conference.

Forslund, H., Björklund, M., Lindblad, F. (2021). Cirkulära flöden för återvinning av fönsterglas – utmaningar, modeller och tänkbara lösningar. Presented at Plans forsknings- och tillämpningskonferens, Borås, Sweden, October 20-21, 2021.

Konferensbidrag, Muntlig presentation med publicerat abstract (Refereegranskat)

Billore, S. (2021). Consumer perceptions for sustainable use of flat glass – a study of enablers and barriers. Proceedings of the international conferences onapplied management advances in the 21st century 2021 (AMA21 2021).