taggtråd mot himmel och träd

Projekt: Krigets anomi

I detta projekt analyseras krigets undanskymda praktik och retorik, krigets känslor och moral, människors samspel under fasansfull fångenskap och flykt, men också individens obändiga krav på återupprättad respekt och värdighet när krigserfarenheter gestaltas i livsberättelser.

Fakta om projektet

Projektledare
Goran Basic
Övriga projektmedlemmar
David Wästerfors, Lunds universitet
Zlatan Delić, University of Tuzla, Bosnien och Hercegovina
Halima Sofradžija, University of Sarajevo, Bosnien och Hercegovina
Tidsplan
2016-
Ämne
Pedagogik, sociologi, socialt arbete, socialpsykologi (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

I detta projekt analyseras krigets undanskymda praktik och retorik, krigets känslor och moral, människors samspel under fasansfull fångenskap och flykt, men också individens obändiga krav på återupprättad respekt och värdighet när krigserfarenheter gestaltas i livsberättelser.

Projektet närmar sig etniska och internationella konflikter på ett ovanligt sätt genom att föra tillbaka kriget till marknivå och närgånget analysera dess stämningar, känslor, ritualer och moralismer. Här – under den vanliga medierapporteringens radar – återfinns krigets bisarra vardag.

Materialet som analyseras är främst hämtat från fältstudier i efterkrigstidens Bosnien och intervjuer med flyktingar och före detta soldater därifrån. Därtill används exempel från andra krigshärdar och konflikter.

Länkar