övergiven och förstörd byggnad

Projekt: Krigets sociologi: en förnyad analys av etnografiskt material från Bosnien

I detta projekt analyseras berättelser från överlevande efter kriget i Bosnien under 1990-talet.

Projektet avslutades hösten 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Goran Basic
Finansiärer
Sociologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet; Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet
Tidsplan
2012-2019
Ämne
Pedagogik, sociologi, socialt arbete, socialpsykologi (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

I detta projekt analyseras berättelser från överlevande efter kriget i Bosnien under 1990-talet. Syftet är att analysera hur de intervjuade beskriver fenomenen "krigsvåld", "offerskap" och "försoning", samt vilka diskursiva mönster som medverkar i konstruktionen av begreppen "offer" och "förövare". Författarens frågeställningar är: Hur beskriver intervjupersonerna krigsvåld, offerskap och försoning efter kriget? Vilka krigskategorier uppmärksammas i berättelserna?

I detta projekt försöker Basic närma sig fenomenen "krigsvåld", "offerskap" och "försoning" genom att analysera intervjupersonernas berättelser, det vill säga deras beskrivningar i relation till dem själva och andra.