testbänk

Projekt: Krypbeteende hos miljövänliga träpaneler under varierande klimatförhållanden

Detta projekt syftar till att undersöka grundläggande egenskaper relaterade till krypbeteende hos miljövänliga träpaneler, för att på sikt kunna integrera sådana på ett säkert sätt i byggnads- och möbelapplikationer.

Detta projekt avslutades 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Stergios Adamopoulos
Övriga projektmedlemmar
Sheikh Ali Ahmed
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Karl Erik Önnesjös stiftelse
Tidsplan
15 juni 2018–15 sept 2019
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Detta projekt syftar till att undersöka grundläggande egenskaper relaterade till krypbeteende hos miljövänliga träpaneler (spånskiva, fiberplatta, träfiberskiva, plywood), för att på sikt kunna integrera sådana på ett säkert sätt i byggnads- och möbelapplikationer.

Utvalda kommersiella och laboratorietillverkade träpaneler med biobaserade limmer testas under ett långvarigt (6 månader) försök med konstant belastning och varierande klimatförhållanden. Målet är att belysa känsligheten vid långtidsbelastning och luftfuktighetens roll för de olika träpanelstyperna. Vidare avses att försöka förutsäga krypspänningsnivåerna hos träpaneler vid olika miljö- och klimatförhållanden.

Medarbetare