Forskningsprojekt

Projekt: Kvinnors företagande på landsbygder

Forskningsprojektet "Kvinnors företagande på landsbygder" hoppas kunna bidra med ökad kunskap om kvinnors företagande på landsbygden, hur det bidrar till landsbygdsutveckling, och hur detta kan utvecklas.

Se filmen om projektet

 

Aktuellt

Varför är det viktigt?

För att vända på avfolkningen och utveckla landsbygden behövs fler och nya sorters företag. Sådana växer fram inom besöksnäring – bo-på-lantgård, ekoturism, vildmarksturism, grön omsorg, caféer, butiker – men det startas också IT-baserade, eller professionsbaserade företag, som veterinärmottagningar.

Det som både forskning och landsbygdspolitik missar är att dessa företag ofta ägs eller drivs av kvinnor. Forskningen tror vanligtvis att företagaren är en man, och företagsstöd, särskilt på landsbygden, riktar sig till branscher där män är ägare. Vi menar att det behövs mer kunskap om just kvinnors företagande för att stimulera landsbygdsutveckling – företagande som förblir osynligt kan varken värderas eller stödjas.

Vilka tillfrågas att delta?

Projektet inleds med en kartläggning av kvinnors företagande på landsbygder i Sverige, med särskilt fokus på Småland. Hur många är de och vilka sorters verksamheter driver de? Vi studerar också politiken, för att se hur de företag som kvinnor driver finns närvarande.

I en interaktiv forskningsprocess arbetar vi därefter tillsammans med berörda stödorganisationer och företagande kvinnor på landsbygden i Småland. Vi genomför dialogseminarier med stödorganisationer i Kalmar och Kronobergs Län och intervjuar företagare på den småländska landsbygden för att få veta mer om deras motiv, villkor och framtidsplaner.

Frågeställningar

  • Vilka motiv har kvinnor som driver företag på landsbygden?
  • Vilka förutsättningar och villkor möter dessa entreprenörer?
  • Hur påverkar det kvinnors ställning i samhället?
  • Hur bidrar dessa entreprenörer till landsbygdsutveckling?
  • Bidrar entreprenörskap på landsbygden till olika former av värdeskapande?

Förväntat resultat

Denna studie förväntas bidra med ökad kunskap om kvinnors företagande på landsbygden, hur det bidrar till landsbygdsutveckling, och hur detta kan utvecklas.

Genom den interaktiva metoden identifierar vi tillsammans de problem som kvinnorna ställs inför i sin företagsamhet och söker finna lösningar som kan få praktiskt nytta för deras verksamheter och för hur de kan bli en tydligare del av den lokala utvecklingen på landsbygden.

Dokumentärfilmen som sammanfattar resultatet kommer att spridas till politiker, till länsstyrelser och regionförbund och stödorganisationer. Vi påverkar också genom att medverka i media och i debatter, vi integrerar resultatet i högskoleutbildningar, och vi lägger ut dokumentären på internet för viral spridning. I tillägg skriver vi två rapporter på svenska som tillgängliggörs gratis, och fem artiklar för internationell spridning.

Forskare i projektet

Forskningen bygger på ett mångårigt samarbete i EMBLA-gruppen som inkluderar forskare från Linnéuniversitetet, Linköpings Universitet (Helix), Stockholms Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Jönköping University.

Forskarna har mångårig erfarenhet av forskning om kvinnors företagande och landsbygdsfrågor.

Forskningen finansieras av Familjen Kamprads Stiftelse samt av de medverkande universiteten.

Forskargruppen EMBLA

Helene Ahl
Professor i företagsekonomi vid Jönköping University
helene.ahl@ju.se

Karin Berglund
Professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Gästprofessor vid Linnéuniversitetet
karin.berglund@sbs.su.se

Katarina Pettersson
Docent i kulturgeografi vid Sveriges lantbruksuniversitet
katarina.pettersson@slu.se

Malin Tillmar
Professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. Gästprofessor vid Helix, Linköpings Universitet
malin.tillmar@liu.se

Kunskapsplattform

Forskningsprojektet "Kvinnors företagande på landsbygder" ingår i kunskapsplattformen Entreprenörskap och social förändring.