man som talar i mobil

Projekt: Language in the human-machine era (LITHME)

Detta projekt är tänkt att fastställa omfattningen av framväxande tekniker och förbereda ämnet lingvistik (och dess underämnen) för vad som kan komma. Det ska också underlätta en hållbar dialog mellan teknikutvecklare och lingvister för att öka tillgängligheten för och jämlikheten i sådan teknik.

Fakta om projektet

Projektledare
Fisnik Dalipi
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; University of Jyväskylä, Finland
Finansiär
Horizon 2020
Tidsplan
Jan 2020–dec 2024
Ämne
Informatik (Institutionen för informatik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
Lithme.eu

Mer om projektet

Under de senaste decennierna har lingvister förvärvat betydande insikter om effekterna av teknik. Dock, med undantag för datalingvistik, vanligtvis bara en tid efter att en viss teknik används i stor utsträckning.

Inom en snar framtid kommer framväxande tekniker, från linser med förstärkt verklighet (augmented reality; AR) till intelligenta chattrobotar, att förändra språket, mycket mer dramatiskt än tidigare tekniker. Utmaningen för ämnet lingvistik blir lika dramatisk. ”Människa-maskin-eran” gryr, när våra sinnen inte bara kompletteras då och då av handhållna enheter utan är permanent förstärkta i form av bärbara och implanterade enheter, vilka hanterar och anpassar språket i realtid.

Projektet Language in the human-machine era (LITHME; språk i människa-maskin-eran) ska fastställa omfattningen av dessa framväxande tekniker och förbereda lingvistiken (och dess underämnen) för vad som kan komma. LITHME ska också underlätta en hållbar dialog mellan teknikutvecklare och lingvister för att öka tillgängligheten för och jämställdheten i sådan teknik.

Teknologierna i fråga är beroende av framsteg inom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML), och utvecklar dessa på specifika sätt för att ta emot och producera språk. Bland teknikerna återfinns naturlig språkbearbetning (natural language processing; NLP), naturlig språkförståelse (natural language understanding; NLU), automatiserad taligenkänning (automated speech recognition; ASR), text till tal (text-to-speech; TTS), maskinöversättning (machine translation; MT) och datorstödd översättning (computer aided translation; CAT). Sådan teknik passar på och i kroppen via enheter för förstärkt verklighet (augmented reality; AR) och virtuell verklighet (virtual reality; VR).

Existerande enkla exempel inkluderar headset och hörlurar. LITME ska fokusera på dessas troliga utveckling, ytterligare integrering med människokroppen och hur detta kommer att påverka språket.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Interaction Design Research Group.