allmän projektbild

Projekt: Läsinterventioner i svenska språket för nyanlända vuxna

Avsikten med detta projekt är att stödja nyanländas skriftspråkliga förmåga i svenska språket, genom att använda specifika lästräningsprogram och assisterande teknik.

Fakta om projektet

Projektledare
Idor Svensson
Övriga projektmedlemmar
Linda Fälth och Heidi Selenius, Linnéuniversitetet; Staffan Nilsson, Göteborgs universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet
Finansiär
Skolforskningsinstitutet
Tidsplan
2022–2023
Ämnen
Psykologi (Institutionen för psykologi, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Pedagogik (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Språk, inklusive läsförmåga, är en av de viktigaste faktorerna för framgångsrik integration. Dock utvecklar inte en majoritet av nyanlända vuxna funktionell läsförmåga på svenska under sina studier vid skolor för svenska för invandrare (SFI). Såväl nationellt som internationellt saknas forskning om läsinterventioner för nyanlända vuxna.

Detta projekt syftar till att tillsammans med SFI-lärarna undersöka en intensiv och systematisk läsintervention som genomförs med nyanlända vuxna som saknar funktionell läsförmåga. Projektet är en RCT-studie med fokus på invandrare i slutet av sin SFI-utbildning. Deltagare i experimentgrupperna tar del av både en läsintervention och en läsintervention kombinerad med användandet av assisterande teknik utöver ordinarie undervisning, medan deltagarna i kontrollgruppen får endast ordinarie undervisning.

Interventionen fokuserar på avkodningsfärdigheter. Sessionerna är individanpassade för att vara så optimala som möjligt för deltagarna. Data samlas in med ett frågeformulär och olika typer av lästest, som mäter avkodningsförmåga och läs- och textförståelse.

Resultaten av projektet kommer att visa om en intensiv och systematisk läsintervention kan förbättra avkodningsfärdigheter hos nyanlända vuxna, som inte har utvecklat funktionell läsning under sina studier vid SFI. Projektet är betydelsefullt för att utveckla mer kunskap om språkutvecklingen bland nyanlända och stödja integrationen i det nya hemlandet.

Medarbetare