Vindkraftpark installationsfartyg med vindkraftverk

Projekt: Lättviktsapplikationer i fossilfritt höghållfast stål

Utvärdering av tekniska möjligheter och begränsningar för tillverkning och användning av tex. farkoster i fossilfritt höghållfast stål.

Fakta om projektet

Projektledare
Per Lindström Lussi

Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, SANDVIK, SSAB, FKAB
Finansiär
LNU, SANDVIK, SSAB, FKAB
Tidsplan
2021–2025
Forskningsämne
Maskinteknik/Mechanical Engineering
Forskargrupp
Welding Mechanics Laboratory (WML)
Kunskapsmiljö Linné
Avancerade material

Mer om projektet

Med utgångspunkt från väl definierat användningsområde och teknisk livslängd studerar vi,med hjälp av den ingenjörsvetenskapliga metoden 'Systems Engineering', de tekniska möjligheterna och begränsningarna att tillverka olika typer av lättviktsfarkoster i fossilfritt hög-hållfast stål. På lång och kort sikt.

Delprojekt:

  1. Installationsfartyget Venus – offshore vindkraftverk
  2. Turbinblad - offshore vindkraftverk
  3. SAR Snöfrid - patrullbåt
  4. Håpen ’Silbbaädno’ – jakt, fiske och fritidsbåt
  5. Kajaken ’Staalehke’ - fritidsbåt

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Welding Mechanics Laboratory (WML) Kunskapsmiljö Linné: Avancerade material