passivhus

Projekt: LC Districts – mot koldioxidsnåla städer genom förbättrade regionala policyer

Det övergripande målet för forskningsprojektet LC Districts är att förbättra regionala utvecklingspolicyer inom områdena byggnadsrenovering, byggande och energieffektiva byggnader, skapande och renovering av fjärrvärme samt andra stadsrenoveringsåtgärder, för att underlätta övergången till städer och regioner med låga koldioxidutsläpp.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Jimmy Johansson
Övriga projektmedlemmar
Elaheh Jalilzadehazhari
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Navarra Government, Spanien (koordinator); Navarra de Suelo y Vivienda, Nasuvinsa, Spanien; Marche Region, Italien; Energy Agency of the Zlín Region, Tjeckien; North-West Croatia Regional Energy Agency, Kroatien; University Centre for Energy Efficient Buildings, Czech Technical University in Prague, Tjeckien
Finansiär
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) – Interreg Europe
Tidsplan
1 aug 2019–31 juli 2022
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
Interregeurope.eu/lcdistricts

logotyper för LC Districts och EU

Mer om projektet

Byggsektorn står för över en tredjedel av den slutliga energiförbrukningen globalt och är också en viktig källa till koldioxidutsläpp. Detta gör branschen till den mest energikrävande sektorn.

Energiprestanda kan förbättras drastiskt genom olika åtgärder, men åtgärder bör genomföras på ett samordnat, holistiskt och systematiskt sätt. Hänsyn måste tas till alla aspekter som är involverade för att uppnå en lågkoldioxidekonomi och åtgärderna måste gå hand i hand med hållbara samhälleliga utvecklingsstrategier.

De viktigaste resultaten som förväntas från LC Districts-projektet är:

  • LC Districts – metodguide, en verktygslåda för energieffektivisering
  • Regionala diagnosrapporter om strategier och policyer från fem EU-regioner inom projektet
  • LC Districts – guide med goda exempel
  • LC Districts – vägledning för policyutveckling

Projektet är en del av forskningen inom forskningsområdet Skog och trä.

Medarbetare