Pojke som läser

Projekt: LegiLexi

Det övergripande syftet med projektet är att bedriva forskning om lågstadieelevers läsutveckling. LegiLexi tillhandahåller ett digitalt bedömningsverktyg med individuella undervisningsrekommendationer för läsfärdigheter. Verktyget riktar sig till lärare som undervisar i läsning.

Fakta om projektet

Projektledare
Linda Fälth & Thomas Nordström, Linnéuniversitetet
Övriga projektmedlemmar
Stefan Gustafson, Ulrika Andersson, Henrik Danielsson, Linköpings universitet;
Anna Eva Hallin, Karolinska institutet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Stiftelsen LegiLexi
Tidsplan
Pågående
Ämne
Tillämpad psykologi (Institutionen för psykologi, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Pedagogik (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Webbplats
legilexi.org

Mer om projektet

LegiLexi - elevbild

LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet i svenska skolan. LegiLexis verksamhet fokuserar på att verka kompetensutvecklande och stödjande för främst lågstadielärare för att genom dem nå ut till alla barn i Sverige.

Stiftelsens produkter och tjänster baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet och drivs helt utan kommersiella, politiska eller religiösa intressen. För att nå målet stöttar LegiLexi lågstadielärare med användarvänliga verktyg, inspiration och bra material att använda i läsundervisningen.

Forskning inom projektet handlar bland annat om konstruktion av tester, utvärdering av effekter samt lärares användning av LegiLexis produkter och tjänster.