allmän projektbild

Projekt: Lekbaserad didaktik

Syftet med projektet är att i samverkan mellan universitet/högskola och förskola vidareutveckla teoribildning om en lekbaserad förskoledidaktik.

Detta projekt avslutades 2019.

Fakta om projektet

Projektnamn
Lekbaserad didaktik – att teoriutveckla en lekbaserad förskoledidaktik i samverkan med universitet/högskola och förskola
Projektledare vid Linnéuniversitetet
Maria Magnusson
Projektmedlemmar
Hanna Palmér och Maria Magnusson, Linnéuniversitetet
Niklas Pramling (projektledare), Camilla Björklund, Anne Kultti, Pernilla Lagerlöf, Cecilia Wallerstedt och Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs universitet
Susanne Thulin och Agneta Jonsson, Högskolan i Kristianstad
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Högskolan i Kristianstad, förskolor
Finansiär
Skolforskningsinstitutet (Skolfi 2016/112)
Tidsplan
2016–2019
Ämne
Pedagogik, didaktik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet