allmän projektbild

Projekt: Life Long Learning Forestry Extended

Vi vill med partners bygga en utbildningsplattform för att erbjuda akademiska kurser för skogsägare och yrkesverksamma för ömsesidigt utbyte i de deltagande länderna.

Fakta om projektet

Projektledare
Rikard Jakobsson
Övriga projektmedlemmar
Erika Olofsson, Per-Olof Johansson, Brian Kottonya, Dagnija Lazdina, Andis Lazdins, Edgars Dubrovskis, Signe Neimane, Sigita Alksne, Arnus Muiznieks, Ahto Kangur, Jaanus Aun
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Latvian State Forest Research Institute (SILAVA), Latvian University of Life Sciences and Technology, Latvian Forest Owner Association, Estonian University of Life Sciences, Estonian Private Forest Owner Association
Finansiär
Svenska institutet (SI)
Tidsplan
Sep 2023-Maj 2025
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och trä, fakulteten för teknik)
Forskargrupp
Småskaligt skogsbruk, Skog och trä

Mer om projektet

En stor del av skogarna (i EU 60 %) ägs och förvaltas av privata skogsägare och ligger på landsbygden. Skogsägare är avgörande för att stödja och genomföra hållbart skogsbruk, EU:s politik och möjliggöra en utveckling på landsbygden.

Karriärmöjligheterna är färre på landsbygden, skogsbruket är en av få branscher där sådana finns. Som skogsägare bestämmer du hur du ska sköta skogen och är ansvarig för alla åtgärder som vidtas på din mark inklusive kulturarv, livsmiljöer, viltbestånd, rekreationsvärden och beskattning.

Trots de komplexa frågorna om sociala, ekologiska och ekonomiska värden har akademisk utbildning för skogsägare saknats. Däremot har staten i de flesta länder akademiska läroplaner för sitt behov. I Sverige har akademisk skogsägarutbildning funnits sedan 2001 och sattes 2022 upp som ett försök i Lettland. Det genererade positiv input från skogsägare och organisationer och en fortsättning och utveckling föreslogs av partners.

Med utgångspunkt i konceptet som utvecklats med våra lettiska partnerorganisationer vill vi utöka det befintliga partnerskapet till Estland med observatörer från Ukraina och utveckla akademiska skogsbrukskurser för skogsägare och yrkesverksamma. Med möjlighet att höja akademiska meriter kan kompetensnivåer och produktivitet öka i termer av mänsklig, ekonomisk, biologisk mångfald och kulturella värden.

Det finns också kunskap i de baltiska länderna om skötsel av lövskogar där små och medelstora maskiner används i hela värdekedjan. Detta är av intresse för många stora och små skogsägare i Sverige, där skötseln är inriktad på tall och gran med stora maskiner men förutsättningarna lika de i Baltikum.

Medarbetare