två doktorer som håller fram varsitt stetoskop

Projekt: Likvärdig primärvård?

Detta projekt studerar lika behandling inom den digitala primärvården med fokus på etnicitet.

Fakta om projektet

Projektledare
Jens Agerström
Övriga projektmedlemmar
Magnus Carlsson, Cecilia Dautovic Bergh, Cecilia Fagerström, Evalill Nilsson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Region Kalmar
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
2024–2026
Ämne
Psykologi, vårdvetenskap, medicin, e-hälsa (Institutionen för psykologi, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Enligt den svenska Hälso- och sjukvårdslagen har alla invånare rätt till likvärdig vård oavsett etnisk bakgrund. Samhällets förväntan på jämlik sjukvård i Sverige ökar hela tiden. Trots detta är det fortfarande oklart i vilken grad det faktiskt förekommer etnisk diskriminering inom sjukvården, på så vis att i övrigt likvärdiga patienter behandlas olika utifrån sin etniska bakgrund och inte på grund av orsaker som är motiverade (t ex medicinska skäl).

Syftet med projektet är att studera huruvida den digitala primärvården är jämlik eller om patienter behandlas olika utifrån etnisk bakgrund.

Projektet kommer att ta hänsyn till patienternas medicinska ingångsvärden, egna försök att påverka behandlingen, samt en mängd andra faktorer, för att sedan separera dem från eventuell diskriminering som orsak till behandlingsskillnader.

Det samhälleliga fokuset på jämlik vård är stort och projektet kommer att bidra med ny och viktig kunskap om huruvida den studerade primärvårdskontexten är jämlik. Om den studerade vårdkontexten visar sig vara jämlik skulle detta kunna stärka förtroendet för vården bland etniska minoritetsgrupper. Om resultatet däremot visar att patienter behandlas olika, bör detta vara vägledande för vilka typer av riktade insatser som behövs för att göra vården mer jämlik.

Diskriminerande behandling från vårdpersonalen kräver helt andra åtgärder jämfört med behandlingsskillnader som orsakats av patienterna själva utifrån exempelvis preferenser för en viss typ av behandling. Projektet utgår ifrån att patienter skulle kunna behandlas olika utan att vårdpersonalen är medveten om detta.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Avdelningen för social, arbets- och organisationspsykologi.

Medarbetare