Träd i Lettland. Foto Rickard Jakobsson

Projekt: Livslångt lärande i skogsbruket, Lettland

Utveckling av kurser för skogsägare och professionella i Lettland med lokala partners.

Detta projekt avslutades 2023.

Fakta om projektet

Projektledare
Rikard Jakobsson
Projektmedlemmar, Linnéuniversitetet
Per-Olof Johansson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, SILAVA Latvia Forest Research Institute, Latvian University of Life Sciences and Technologies, Latvian Forest Owners Association, Forest Training centre, Estonian University of Life Sciences, Vytautas Magnus University, Lithuania.
Finansiär
SI (Swedish Institute)
Tidsplan
September 2022-March 2023
Ämne
Skog och träteknik (institutionen för skog och träteknik, fakulteten för teknik)
Forskargrupper
Skog och trä och Småskaligt skogsbruk

Mer om projektet

Som skogsägare bestämmer du hur du ska sköta skogen och ansvarar för alla åtgärder som vidtas på din mark. Även om privata ägare förvaltar 60 % av EU:s skogar finns det ingen akademisk utbildning, förutom Hållbart familjeskogsbruk i Sverige. Kurserna ger terminologi och kunskap inom skogsuppskattning, skogsekologi, skogsskötsel, skogsproduktion och ekonomi och har använts av flera skogsföretag i vidareutbildning.

Vi vill utbilda skogsägare och professionella i Lettland i grundläggande skogsbrukskoncept och använda den välutvecklade lettiska småskaliga skogsmaskinsexpertisen i våra kurser i Sverige. Det konceptet är särskilt applicerbart på skötsel av oskötta unga lövbestånd, som är vanligt bland skogsägare i Sverige. Vi ser också ett försök för att etablera en internationell version av Hållbart familjeskogsbruk. Vi kartlägger målgrupperna, anpassar läroplanen för blandat lärande, skapar utflyktsplatser och material och provar på en utvald grupp.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Skog och trä och Småskaligt skogsbruk