träbilder, collage

Projekt: Lokal fiberorientering i granvirke och dess betydelse för virkets egenskaper

Detta projekt syftar till att öka kunskapen om fiberorienteringen nära kvistar i plankor, vilket är en förutsättning för fortsatt utveckling av metoder för hållfasthetssortering som med hög precision kan förutsäga virkets egenskaper på olika ställen i plankor.

Detta projekt avslutades i juni 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Anders Olsson
Övriga projektmedlemmar
Jan Oscarsson, Min Hu, Andreas Briggert
Finansiär
Södras forskningsstiftelse och Linnéuniversitetet
Tidsplan
Januari 2016–juni 2019
Ämne
Byggteknik (Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Trä och virke har en komplicerad inre struktur och stora variationer i egenskaper förekommer i olika materialriktningar, mellan olika träd, mellan plankor från samma träd och även inom enskilda plankor. En av de egenskaper som är mest avgörande för virkets styrka, styvhet och formstabilitet gäller fiberorienteringen inom en planka. För såväl styrkan som styvheten är förekomsten av kvistar och den lokala fiberorienteringen i närheten av dessa av mycket stor betydelse.

Ökad kunskap om lokal fiberorientering nära kvistar, vilket projektet syftar till, är därför en förutsättning för fortsatt utveckling av metoder för hållfasthetssortering som med hög precision kan förutsäga virkets verkliga egenskaper lokalt i plankor och därmed bidra till bättre materialutnyttjande och ökat förädlingsvärde i produktionskedjan.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Träbyggnadsteknik.

Medarbetare