FEA-modell

Projekt: FEA av restspänningar i svetsade strukturer

I detta projekt implementeras och tillämpas en generell plasticitetsmodell i syfte att prediktera restspänningar i svetsade strukturer.

Fakta om projektet

Projektledare
Martin Kroon
Övriga projektmedlemmar
Per Lindström, Linnéuniversitetet; Miles B Rubin, Technion, Haifa, Israel
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Technion, Haifa, Israel
Tidsplan
2018-2019
Ämne
Maskinteknik (Institutionen för maskinteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Svetsning är en av de viktigaste tillverkningsmetoderna inom industrin, men denna process orsakar restspänningar i slutprodukten. Dessa restspänningar kan öka risken för utveckling av utmattningssprickor i närheten av svetsen.

Syftet med detta projekt är att simulera svetsprocessen, för att bättre kunna förstå den fysikaliska processen. Detta kan förhoppningsvis ge noggrannare verktyg för att förutsäga restspänningar och därmed möjliggöra en mer exakt förutsägelse av den tekniska livslängden hos svetsade strukturer.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Welding Mechanics Laboratory (WML).

Medarbetare