skrattande elever mad datorer framför svart tavla med matematiska formler

Projekt: Meningsrik matematikundervisning med digitala verktyg

Projektets syfte är att identifiera områden i det centrala innehållet där digitala verktyg kan vara en resurs, när det gäller att öka både motivationen och förståelsen för matematik i elevgrupper i åk 7–9 samt gymnasiet.

Fakta om projektet

Projektledare
Miguel Perez
Övriga projektmedlemmar
Per Nilson, Linneuniversitetet; Gunnel Hübinette, Åkrahällskolan, Nybro
Medverkande skolhuvudman/programråd
Lärande- och kulturförvaltningen, Nybro kommun
Finansiär
Statens satsning Utbildning, lärande, forskning (ULF)
Tidsplan
2023–2024
Ämne
Matematikdidaktik (Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Undervisning är en komplex process som påverkas av många faktorer, och digitala verktyg är en av dessa faktorer. Lärare förväntas att på egen hand lära sig hur man använder nya digitala verktyg och hur dessa verktyg kan användas för att förbättra undervisningen.

Det är viktigt att erkänna att det finns utmaningar som följer med användningen av digitala verktyg i undervisningen, och att lärare kan behöva stöd för att hantera dessa utmaningar på ett effektivt sätt. Digitala verktyg kan förändra matematik i grunden, vilket i sin tur kan skapa en situation som lärare inte alltid är beredda på att hantera.

Genomförandet följer principer från designforskning och inkluderar faserna planering, genomförande och utvärdering. Tillsammans kommer forskaren och lärare att utforska hur lektioner kan utformas så att datorn bidrar när det gäller att öka motivationen och förståelsen för matematik hos eleverna. Vi tänker fokusera på användningen av programmet GeoGebra.

Meningsrik matematikundervisning med digitala verktyg är ett delprojekt i projektet Utbildning, lärande, forskning (ULF).

Medarbetare