afrikansk dans i kyrka

Projekt: Migrationserfarenhet och religion som resurs. En etnografisk studie.

Jag studerar hur migrationserfarenheten återspeglas i gudstjänsten hos en nigeriansk pingstförsamling i Malmö, och hur medlemmarnas religiositet används som en resurs i anpassningen till det nya hemlandet.

Fakta om projektet

Projektledare
Anders P Lundberg
Tidsplan
1 sept 2017-31 dec 2018
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för Socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Religionens betydelse för migrationen har underskattats. Religion är i själva verket en viktig faktor att ta hänsyn till när vi vill förstå migranters erfarenheter.

Den snabbast växande kristna rörelsen i Sverige idag är RCCG, the Redeemed Christian Church of God. RCCG är en nigeriansk pingströrelse med församlingar i mer än 100 länder. I Sverige finns cirka 35 församlingar, varav tre finns i Malmö.

Jag studerar en av Malmö församlingarna, the RCCG Jubilee Center. Församlingen möts i en källarlokal i utkanten av Malmö för söndagens gudstjänst och för bönemöten på tisdagar och fredagar. Medlemmarna är nästan uteslutande afrikaner, mestadels nigerianer, och många av dem kämpar med svårigheter med att skapa ett liv i Sverige för sig själva och sina familjer: begränsade ekonomiska medel, svårigheter i kontakter med myndigheter och strukturell rasism.

Syftet med denna etnografiska studie är att beskriva hur migrationserfarenheten speglas i församlingens gudstjänster och att förstå hur församlingens medlemmar använder sin religiositet som en resurs när de integrerar sig i sitt nya hemland.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Social work and migration.