Copper Mine, koppargruva

Projekt: Mikrobiellt konsortium för effektivare utvinning av koppar (MiCCuR)

Den globala efterfrågan på metaller ökar hela tiden medan tillgängliga resurser minskar. Projektet kommer att utveckla den industriella bioteknologin, så kallad "biomining", för att utvinna koppar från kopparkis, som är den största återstående resursen av kopparmineral.

Fakta om projektet

Projektledare
Mark Dopson
Övriga projektmedlemmar
Daniela Rios, Sören Bellenberg, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Technische Universität Bergakademie Freiberg Institute for Biosciences, Ruhr University Bochum, University of Cape Town, Pontificia Universidad Católica de Chile, G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH
Finansiär
Projektet finansieras av Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 ERA-MIN 2 (projekt MiCCuR) via Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova (kontrakt 2019-03511)
Tidsplan
2019-11-01 till 2022-10-31
Ämnen
Mikrobiologi (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
Systembiologi av mikroorganismer

Horisont 2020 program EU-logga

Mer om projektet

Biolakning är en bioteknisk process för att utvinna metall från sulfidmalmer. Processen nyttjar förmågan hos acidofila mikroorganismer att katalysera kemisk oxidation av olösliga metallsulfider så att de omvandlas till syrelösliga sulfater. Biolakning av kopparmineraler utförs vanligen i konstruerade högar och tekniken står för cirka 15-20% av världens kopparproduktion.

Projektet bidrar till strategierna för hållbart nyttjande av råvaror enligt EU Raw Materials Initiative och European Innovation Partnership, dels genom effektivisering av processen för kopparutvinning och dels genom minskad miljöbelastning under denna process. Därigenom beaktar projektet både konceptet med en cirkulär ekonomi, och implementerar tekniker för minskade koldioxidutsläpp för kopparutvinning.

Genom att den teknik som utvecklats i projektet är tillämpbar på låg-gradiga kopparmineraliseringar så väl som på mindre fyndigheter, så ökar det också möjligheten till exploatering av dessa kopparkällor. I den här studien ska två konceptförsök i laboratorieskala genomföras som ökar effektiviteten av industriell biolakning av kopparkis. Därefter skalas försöken upp för att i slutändan demonstreras i en industriell biolakningspilot. Sökandena kommer att använda sig av bioreaktorer innan den mest lovande strategin testas i pilotanläggningen.

Konsortiet kommer att hantera hela processen när det gäller innovation och forskning och kommer att studera processen tekniskt, kemiskt, mikrobiologiskt, molekylärbiologiskt och med hjälp av så kallade "omics"-metoder.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Systembiologi av mikroorganismer och i Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems.

Aktuellt