färja

Doktorandprojekt: Miljöhänsyn i sjöfartens organisationskulturer

Hur påverkar organisationens kultur miljöbeteenden inom sjöfarten? Detta doktorandprojekt syftar till att utveckla förståelse för vad som skapar förutsättningar för god kulturell miljöhänsyn inom sjöfartsorganisationer.

Fakta om projektet

Projektledare
Mats Hammander
Ämne
Sjöfartsvetenskap (Sjöfartshögskolan, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Projektet utgår från ett sjöfartsvetenskapligt perspektiv men använder verktyg från samhällsvetenskap för att förstå hur beteende och kulturer kan studeras. Fokus för projektet är sjöfartsområdet och den kulturella miljöhänsyn som finns inom området.

För att strukturera projektet används bland annat olika kontextuella sammanhang. Ett sådant sammanhang är operationella oljeutsläpp, där den individuell handlingen eller en handling av en liten grupp nära händelsen är av intresse. Ett annat sammanhang som är intressant är hur sjöfartsorganisationer hanterar frågan om att reducera växthusgaser, specifikt koldioxid.

Även det institutionella gränslandet som omgärdar den kulturella miljösynen är intressant. Specifikt hanteringen av fast avfall ombord i relation till mottagningsanläggningar i hamnar och hur den gränsytan påverkar sjöpersonals motivation.

Projektet använder sig av olika metoder för datainsamling, såsom intervjuer och fokusgrupper från sjöpersonal samt landbaserad rederipersonal. Detta kompletteras med kvantitativ enkätdata angående miljöbeteende från ungefär 2 000 personer som arbetar till sjöss.

Forskningen bedrivs inom ramen för forskargruppen Sjöfartsvetenskap.

Foto: Kjell Larsson