apparatur

Projekt: Miljövänliga träkompositer med biobaserade tillsatser

Detta projekt undersökte potentialen för att använda förnybara material från massaproducerande bioraffinaderier som vattenavvisande tillsatser för träfiberskivor.

Detta projekt avslutades hösten 2017.

Fakta om projektet

Projektledare
Stergios Adamopoulos
Övriga projektmedlemmar
Reza Hosseinpourpia
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Crafoordska stiftelsen
Tidsplan
1 sept 2016–31 aug 2017
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Projektets syfte var att undersöka möjligheterna att använda förnybara material som vattenavvisande tillsatser för fiberträskivor som limmats med hållbara lim. På så vis kan nya träpaneler att komma att vara mer miljövänliga och återvinningsbara än de nuvarande, vilka använder cancerogena formaldehydlimmer och petroleumbaserade vax för sin vattenavvisning. Hela bidraget från Crafoordska stiftelsen användes för att köpa en laboratorielim blandare (Lödige FM 130D, Paderborn, Tyskland) för anbringandet av de hållbart bindande och vattenavvisande sammansättningarna på träfibrerna.

Medarbetare