Bild på en spade och sulfidrik jord.

Projekt: MinImpact – bästa praxis för hållbar stabilisering och återanvändning av sulfidjordar

Sulfidjordar är en stor utmaning när de påträffas i markbyggnadsprojekt och stadsexpansion på grund av dåliga geotekniska egenskaper och kraftig försurning när de störs. Mikrobiologin, geokemin och markmekaniken i dessa jordar är sammankopplade och därför behövs ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att bedöma de långsiktiga miljökonsekvenserna av nuvarande hanteringsmetoder för schaktade/muddrade sulfidjordar. Projektkonsortiet i Finland och Sverige består av organisationer med den kompletterande och praktiska expertis som behövs i detta projekt.

Fakta om projektet

Projektledare
Mats Åström, Mark Dopson, Linnéuniversitetet
Övriga projektmedlemmar
Liubov Kononova, Anders Johnson, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Yrkeshögskolan Novia, Vasa, Finland; Dåva deponi och avfallscenter AB, Umeå; Luleå Tekniska Universitet
Finansiär
Interreg Aurora, Region Västerbotten
Tidsplan
1 okt 2023–30 sept 2026
Ämne
Miljövetenskap (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Syftet med projektet är att bygga upp gränsöverskridande bästa praxis för hantering av sulfidjordar. Bästa praxis kommer att utvecklas i projektets gränsöverskridande nätverk genom en ömsesidig kunskapsöverföring mellan projektpartnerna och målgruppen, dvs. tillståndsgivande och övervakande myndigheter, konsulter, kommunala stadsplaneringskontor, deponihanteringsföretag och nationella transportmyndigheter som är involverade i markbyggnadsprojekt. Projektpartnerna kommer att bidra med den kunskap och det stöd som behövs och deltagarna i referensgruppen kommer att ge en praktisk orientering för att säkerställa att de bästa metoderna kan skräddarsys efter den faktiska situationen.

Verksamheten består av fältförsök med kompletterande laboratorieförsök, där hanteringstekniker av sulfidjordar under vattendränkta och dränerade förhållanden och med olika modifieringar undersöks för att förbättra den befintliga kunskapsbasen. Rekommendationer med bästa praxis sammanställs för att stödja myndigheter och entreprenörer under tillståndsprocessen för att möjliggöra en lokal och resurseffektiv hantering av den uppgrävda jorden.

Projektet är en del av forskningen inom Miljögeokemi.

Logotyper för projektet; bland annat finansierat av EU

Medarbetare