symbolisk bild på linnea

Projekt: Minskad ideologisk polarisering och konflikt i Västeuropa? (MIPOK)

I projektet undersöker vi om den dominerande tesen om minskad politisk polarisering, det vill säga att de politiska partierna blir allt mer lika varandra, verkligen stämmer. Vi tittar även på om partiernas politik i huvudsak initieras av dem själva eller om de anpassar sig efter väljarnas efterfrågan.

Genom en bred ansats och genom kombinera teorier som annars brukar prövas separat kan vi öppna upp för helt nya sätt att förklara tillståndet och utvecklingen av den representativa demokratin i Västeuropa.

Projektet är ett samarbete mellan forskare på Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet.

Om projektet

En demokrati i kris

Enligt statsvetenskaplig forskning har den representativa demokratin i Västeuropa befunnit sig i kris i trettio år – vilket rimligen bör beskrivas som permanent kris. Innebörden av krisen är att partiernas länk med medborgarna brutits, att de dominerande partiernas politiska innehåll blir allt mer lika och att partisystemen fragmenteras utifrån nya skiljelinjer där högerpopulistiska, invandrarkritiska, partier ställs mot sin motsats, till exempel gröna partier.

Tesen om minskad ideologisk polarisering är emellertid betydligt äldre än föreställningen om en permanent kris för demokratin. Liknande idéer har återkommande presenteras, och haft ett dominerande inflytande, ända sedan 1950-talet.

Svagt stöd i tidigare forskning för att partier har blivit allt mer lika varandra

Trots att tesen om avtagande ideologisk polarisering länge har haft en dominerande ställning menar vi att den är svagt teoretiskt underbyggd samtidigt som den till stora delar saknar empiriska belägg.

Målet med projektet är att fylla igen dessa kunskapsluckor genom att, med unik data och nya teoretiska angreppssätt, beskriva och förklara partiernas idé- och policyutveckling sedan1970-talet och jämföra denna utveckling mellan västeuropeiska länder.

Forskare

Magnus Hagevi
Jonas Hinnfors
Karl Loxbo
Marie Demker
Sofie Blombäck

Publikationer

Data

För förfrågan om data, kontakta projektledare Magnus Hagevi.