Tetra Pak-förpackning som öppnas

Projekt: Modellering av formsprutade polymerer

I detta projekt utvecklas matematiska modeller för material som används i förpackningar av företaget Tetra Pak. Modellerna kan sedan användas vid simuleringar av nya produkter.

Detta projekt avslutades 2017.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Martin Kroon
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Tetra Pak
Finansiär
KK-stiftelsen, Tetra Pak
Tidsplan
2016-2017
Ämne
Maskinteknik (Institutionen för maskinteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Utveckling av nya produkter och förpackningar kan ofta underlättas av datorsimuleringar, till exempel simuleringar av öppningsprocessen för förpackningar. Exakta datorberäkningar kräver i sin tur att det finns bra materialmodeller att tillgå för de material som ska simuleras.

Projektet Modellering av formsprutade polymerer syftar till att utveckla sådana modeller. Dessa modeller kan prediktera materialens spännings-/töjningssamband, samt förutsäga när materialet går sönder.

Forskningsprojektet utgör ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Tetra Pak, som är ett världsledande företag inom förpackningsindustrin.

Projektet utgör en del av forskningen i forskargruppen Maskinteknik.

Illustration: Tetra Pak