Vallaskolan Foto: Setra/Klas Sjöberg

Projekt: Möjligheter och verktyg för att förbättra cirkularitet vid byggande av flervåningshus i trä

Att övergå till en mer cirkulär ekonomi är nödvändigt för en resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi, och är avgörande för att tackla samhällets påträngande utmaningar med klimatförändringar, uttömning av primära råmaterial och avfall. I detta projekt identifierar vi gynnsamma förutsättningar och tekniska lösningar, samt utvecklar open access-verktyg för att främja cirkulär ekonomi inom branschen som bygger stora flervåningshus i KL-trä. Fokus ligger på material, design och konstruktionslösningar för att maximera cirkularitetspotentialen i sådana byggnader.

Fakta om projektet

Projektledare
Ambrose Dodoo
Övriga projektmedlemmar
Jonn Are Myhren, Högskolan Dalarna, Felix Quarcoo, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Högskolan Dalarna
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
1 jan 2024 – 31 dec 2026
Ämnen
Byggteknik (institutionen för byggteknik, fakulteten för teknik)
Forskargrupper
Byggnadsfysik, Träbyggnadsteknik
Kunskapsmiljö Linné
Grön hållbar utveckling

Mer om projektet

Att övergå från konventionell praxis för byggande till ett cirkulärt tankesätt och användning av så få av jordens resurser som möjligt under byggprocessen utgör en utmaning. I detta projekt fokuserar vi på byggsystem för flervåningsbyggnader av korslimmat trä (KL-trä), även kallat massivträ. Idag har KL-trä gjort det möjligt att bygga höga flervåningshus i trä, och industrin i Europa, inklusive i Sverige, växer. Dock står KL-träindustrin inför ett antal utmaningar som har konsekvenser för dess konkurrenskraft, särskilt med tanke på nuvarande trender inom cirkulär ekonomi. Till exempel har flervåningshus i KL-trä ännu inte producerats på ett sätt som underlättar cirkularitet. Den befintliga kunskapen om cirkulärt byggande av flervåningshus i trä är för närvarande knapp. För att göra KL-träbyggnadsteknologin mer cirkulär och miljövänlig krävs strategier för utformning och produktion av KL-träbyggnader för att underlätta optimerad materialåtervinning efter användning. Nyckeln till detta ligger i kunskapsutveckling inom området i samarbete med industrin, vilket leder till nya produktionssystem, produkter och tjänster. Målet med detta projekt är att stödja träbyggnadsindustrin genom att utveckla fritt tillgängliga verktyg för främjande av cirkulär byggande och framhålla incitament och potentiella miljöbesparingar som kan uppnås genom implementering av cirkularitetsstrategier vid byggande av flervåningshus i trä. För industrin kommer detta att innebära en enklare övergång till en cirkulär ekonomi samtidigt som den kommer att vara väl positionerad inför framtida policyförändringar. Forskningen genomförs i samarbete med kommunala och regionala myndigheter samt företag som arbetar med trämaterial, byggnadskonstruktion och byggnadsproduktion.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Byggnadsfysik och Träbyggnadsteknik. Projektet ingår också i Kunskapmiljö Linné: Grön hållbar utveckling.