Gädda (Esox lucius) flyter över täta vattenväxter i sjön Neufeld, Burgenland, Österrike

Projekt: Möt fisken!

Inom projektet Möt fisken! så samarbetar Fiskekologigruppen vid Linnéuniversitetet med Kalmar kommun för att synliggöra forskningen på fisk i Kalmar. Vi genomför en studie där vi spårar fiskens beteenden med en ny teknik och nyttjar som underlag för att lära allmänheten mer om fisken och dess beteende samt förmedla forskningen på fisk vid Linnéuniversitet.

Fakta om projektet

Projektledare
Oscar Nordahl
Övriga projektmedlemmar
Petter Tibblin, Per Larsson, Markus Hall, Henrik Flink
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Kalmar kommun
Tidsplan
1 maj 2019 – 1 september 2021
Ämnen
Akvatisk ekologi (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
Fiskekologi

Mer om projektet

Kustfiskbestånden är viktiga för ett levande kustsamhälle, men i många områden längs Östersjöns kust har de stora rovfiskarna gädda och abborre gått från att  vara karaktärsarter till att idag saknas nästan helt. Stora rovfiskar har en viktig roll att spela i ekosystemet genom att de strukturerar födoväven samtidigt som de utgör en viktig resurs för fisket. Viktiga frågor om beteende, miljöval och interaktioner inom och mellan arter har däremot varit svårstuderade på grund av att varken GPS eller radiovågor kan användas för att följa fiskens beteenden i kustmiljö. Utvecklingen av akustisk telemetri möjliggör nu en hittills ouppnåelig inblick i kustfiskens liv. Fisken märks med små sändare som skickar ut ljudvågor. Ljudvågorna fångas upp av utplacerade mottagare och fiskarnas positioner kan fastställas med några meters precision, för varje minut, under mer än ett års tid (beroende på modell).

Tekniken med akustisk telemetri tillåter, förutom forskningsmässiga framsteg, även en pedagogisk och intuitiv inblick i fiskens liv. Efter en första bearbetning av den insamlade datamängden så kan fiskens rörelser spelas upp som filmer med en djupkarta som bakgrund. Denna presentation ger en direkt inblick

i fiskens liv och kräver inte någon förkunskap om vare sig teknik eller ekologi. Tekniken lämpar sig därför för att sprida kunskap till skolor och allmänheten, och därmed som underlag för undervisning.

Projektet ”Möt fisken” blir startskottet för en större satsning på akustisk telemetri inom forskningen på fisk vid Linnéuniversitetet. Resultaten kommer bidra till forskningen på gäddans spridning från lekområden till kustmiljö, miljöval kopplat till väder och vind, interaktion mellan arter samt mellan individer inom samma art. Projektet sker i samarbete med Kalmar kommun och tillsammans kommer vi utnyttja de pedagogiska fördelarna för att visa upp fiskens liv, och den forskning som bedrivs, för allmänheten. Även undervisningen inkluderas genom projektarbeten inom ramen för projektet. Vad som händer inom projektet och hur resultaten ser ut kommer presenteras här på projektets hemsida och vid publika arrangemang.  

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Fiskekologi och i Linnéuniversitetets spetsforskningscenter Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS).