Tajgasångare (Phylloscopus inornatus) Foto: Ottenby fågelstation

Projekt: Motus-nätverk i Östersjöområdet

I det här projektet arbetar forskare i Östersjöområdet med att etablera ett regionalt nätverk av Motus-stationer för att med hjälp av radioteknik kunna studera hur olika djur och fåglars flyttningsbiologi. Det som är unikt för Motus-systemet är att radiosändarna kan göras oerhört lätta (ner till 0,2 grams vikt) vilket gör att man kan studera rörelser även hos små djur som fåglar, fladdermöss eller insekter.

Fakta om projektet

Projektledare
Jonas Waldenström
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Mariëlle van Toor
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Ottenby fågelstation, Länsstyrelsen i Kalmar län, Lunds universitet, Valsörarnas biologiska station och andra forskare i Östersjöregionen
Finansiär
Sparbanksstiftelsen Öland
Tidsplan
2020 och framåt
Ämnen
Ekologi (institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Webbplatser
https://zoonoticecology.wordpress.com/
https://motus.org/
Forskargrupp
Zoonotisk ekologi och epidemiologi

Mer om projektet

Du kan läsa mer om projektet på vår engelska webbsida:
https://lnu.se/en/research/searchresearch/forskningsprojekt/project-baltic-sea-motus-network/

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Zoonotisk ekologi och epidemiologi (ZEE) och i Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems.