Virtual reality-bild av Vadstena klosterkyrka

Projekt: Multisensoriska perspektiv på det senmedeltida Vadstena kloster

Projektet är ett tvärvetenskapligt arbete som syftar till att genom en upplevelse i Virtual reality ge en möjlighet erfara ljud, ljus, rymd, färg så som det kan ha upplevts av dem som besökte Vadstena klosterkyrka under senmedeltiden.

Fakta om projektet

Projektmedarbetare Linnéuniversitetet
Karin Strinnholm Lagergren
Övriga projektmedarbetare
Eva Lindqvist Sandgren, projektledare, Uppsala universitet
Mathias Barbagallo, Lunds tekniska högskola
Hanna Autio, Lunds tekniska högskola
Delphine Bard, Lunds tekniska högskola
Stefan Lindgren Lunds universitet
Carolina Ask, konsult
Deltagande organisationer
Uppsala universitet (koordinerande organisation)
Lunds universitet
Lunds tekniska högskola
Finansiär
Vetenskapsrådet
Tidsplan
1 januari 2017-31 december 2021
Ämne
Musikvetenskap (Fakulteten för konst och humaniora, Institutionen för musik och bild)

Mer om projektet

"Det multisensoriska Vadstena kloster under senmedeltiden" är ett tvärvetenskapligt projekt som vill utforska nya metoder inom kulturarvsforskningen, samt befrämja och utnyttja forskarsamarbete. I detta projekt studeras hur musik och akustik samspelade med interiörens utformning i det medeltida Vadstena klosterkyrka med hjälp av 3D- och virtual reality-teknik.

I projektet skapas en virtuell 3D-modell av kyrkointeriören med ljud, vilket innebär ett nytt sätt att presentera en av Sveriges viktigaste medeltida kulturarvsmiljöer med tillägg av de icke-materiella aspekterna av kulturarvet. 3D-modellen av kyrkointeriören innebär möjlighet att digitalt ta del av skulpturer, inredning och textilier som 1400-talskyrkan innehöll samtidigt som en akustisk datorsimulering gör det möjligt att testa olika akustiska alternativ.

Läs projektbeskrivningen på forskningsdatabasen Swecris hemsida