kanotpaddling

Projekt: När samverkan får erkännande

Tidigare forskning om samverkan visar att samarbete medför problem och konflikter. Syftet med detta projekt var att i stället beskriva mer framgångsrik samverkan.

Detta projekt avslutades våren 2023.

Fakta om projektet

Projektledare
Goran Basic
Övriga projektmedlemmar
Sophia Yakhlef, Lunds universitet; Kajsa Björk, Eva Danielsson, Anna Johnsson, Gerd Blivik, Carina Nilsson och Anette Svensson
Finansiärer
Statens institutionsstyrelse; Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet
Tidsplan
2012–2023
Ämne
Pedagogik, sociologi, socialt arbete, socialpsykologi (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Tidigare forskning om samverkan visar att samarbete medför problem och konflikter. Syftet med detta projekt är att i stället beskriva mer framgångsrik samverkan.

I projektet diskuteras forskning som analyserat framgångsfaktorer, men framför allt analyseras ett eget empiriskt material som fokuserar på hur och när aktörerna inom ungdomsvården, skolan, socialt arbete, polisen och kustbevakningen framställer ”det lyckade samarbetet”, samt vilka diskursiva och interaktiva mönster som medverkar i konstruktionen av detta fenomen.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Research in Inclusion, Democracy and Equity (RIDE).

Länkar