isflak i Arktis

Projekt: Näring åt Arktis minsta växtplankton

Pikoväxtplankton är de minsta fotosyntetiserande organismerna i Arktis och basen i den marina näringskedjan. För att förstå hur den allt snabbare klimatförändringen kommer att påverka pikoväxtplankton måste vi lära oss mer om vad som kontrollerar dem. I det här projektet studerar vi vilken typ av kväve de använder och hur fort de kan ta upp näring, ända ner på encellsnivå.

Fakta om projektet

Projektnamn
Näring åt Arktis minsta växtplankton – kväveupptag på cellnivå
Projektledare

Elin Lindehoff
Övriga projektmedlemmar
Hanna Farnelid, Christien Laber
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Formas, Crafoordska stiftelsen, Polarforskningssekretariatet
Tidsplan
2020–2022
Ämne
Ekologi (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

De minsta organismer som gör fotosyntes i haven kallas för pikoväxtplankton och är mindre än två mikrometer stora (en mikrometer är en tusendels millimeter). I Arktis är pikoväxtplankton vanliga och många, de tros utgöra basen för hela näringskedjan. Trots det vet vi mycket lite om vad som kontrollerar blomningar av pikoväxtplankton i centrala Arktis, som fram tills nyligen varit täckt med havsis.

I det här projektet undersöker vi vilken typ av näring som cellerna behöver. Vi mäter upptag av kväve, i mängd och hastighet, genom att celler får ta upp olika kvävetyper som märkts med den stabila isotopen 15N. Genom masspektrometri kan vi sedan analysera hur mycket kväve som tagit upp, ner till den enskilda cellen.

Mätningarna utförs under Polarsekretariatets expedition Synoptic Arctic Survey (SAS), ombord på isbrytaren Oden. SAS-initiativet är en ämnesöverskridande storsatsning med omfattande samarbeten över nationsgränser för att kartlägga ekosystemet i Arktiska havet. Denna kunskap är viktig för att förstå konsekvenserna av de snabba förändringar som sker i Arktis just nu.

Vårt arbete ombord är ett unikt tillfälle att öka kunskapen om pikoväxtplankton i hittills nästintill outforskade vatten. 

Projektet är en del av forskningen i projektet Arktisexpedition – Synoptic Arctic Survey-SAS Oden 2021, i forskargrupperna Marina växtplankton – ekologi och applikationer (MPEA) och Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS), samt i Kunskapslijö Linné Vatten.

Medarbetare