Foto av jordbrukslandskap med ett lager av datorgrafik ovanpå.

Projekt: Nästa generation tillförlitlig Agri-Data Management - EnTrust

EnTrust samlar 16 ledande forskningsinstitutioner och företag från 5 europeiska länder för att etablera ett doktorandnätverk där en grupp av 11 doktorander utbildas i en tvärsektoriell, internationell och tvärvetenskaplig miljö med målet att etablera en ny generation av data executives.

Fakta om projektet

Projektledare
Arianit Kurti
Övriga projektmedlemmar vid Linnéuniversitetet
Anita Mirijamdotter, Fisnik Dalipi, Sadaf Salavati
Partners: National University of Ireland Maynooth, University of Palermo, Athens University of Agriculture, Linnaeus University, ENGINEERING Ingegneria Informatica, Airfield Estate, Singular Logic, Teagasc – Agriculture and Food Development Authority, Södra skogsägarna ekonomisk förening, University St. Gallen
Associated Partners: Interior Cluster Sweden, AgroApps P.C., Arancia-ICT S.r.l., Marisco – Azienda Agricola Laura Bargione, HL Design, The Wheel
Finansiär
EU Marie Skłodowska-Curie Actions Doctoral Networks (EU HORIZON-MSCA-2021-DN-01)
Tidsplan
2023-01-01 till 2026-12-31
Forskargrupper
Linnaeus Systems Community, Interaction Design Research Group
Kunskapsmiljö Linné
Digitala transformationer samt Grön hållbar utveckling
Ämne
Data- och informationsvetenskap (institutionen för datavetenskap och medieteknik), informatik (Institutionen för informatik), bägge ämnen på fakulteten för teknik.

Mer om projektet

EnTrust-projektet fokuserar på hur data från lantbruk kan göras tillgängliga, styras och nyttiggöras, med en rättvis fördelning. EnTrust möjliggör för forskarstuderande att utvecklas och vara i framkanten inom karriärer som berör samspelet mellan datorer, informationssystem och samhällsvetenskapliga aspekter, kombinerat med kreativitet och innovativa tankesätt. Denna integrering och kombination är viktig för framtiden och skapar en ny generation av Data Executives. Forskningen i EnTrust kännetecknas av att beforska rådande utmaningar för hantering och nyttiggörande av data inom lantbruk. De förväntade vetenskapliga resultaten är kopplade till:

  1. användningsfaktorer för informationsteknologier som gör det möjligt för lantbrukare att bredda sin verksamhet och inkludera den potential som genererad data medför,
  2. förbättrad datahantering och -styrning för att säkerställa en rättvis och tillförlitlig användning av lantbruksdata och
  3. nya typer av innovativa affärsmodeller för rättvis fördelning av reellt värde.

Projektet kombinerar nätverksutbildning och forskning samt aktiv spridning av resultat för att maximera effekterna. Förutom vetenskapliga prestationer bidrar EnTrust till att utveckla kunskaper inom t ex datahantering (data governance), lantbruk och digital affärsverksamhet. EnTrust stödjer EU:s datastrategi som syftar till att göra EU ledande i ett datadrivet samhälle och som förutser att en europeisk datamarknad är nyckeln för att demokratisera tillgången till data och frigöra dess fulla värde för lantbruks- och livsmedelssektorerna.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Interaction Design Research Group och Linnaeus Systems Community samt i Kunskapsmiljö Linné Digitala transformationer och Grön hållbar utveckling.

 

Länk till projektets sida https://entrustdn.eu/

Medarbetare