allmän projektbild

Projekt: Naturlig produktion och konsumtion av växthusgasen metan i berggrunden

Naturlig metanproduktion kan ha negativ miljöpåverkan om gasen läcker naturligt eller utvinns, medan mikrobiell syrefri metanoxidation kan begränsa flödet av växthusgasen till atmosfären. I det här projektet kommer denna tidigare okända källa och sänka för metan i den djupa berggrunden studeras ingående med övergripande mål att belägga processernas uppkomst, utbredning och kontinuitet för att i slutänden kunna bedöma deras betydelse både för jordens energiflöden och ur ett globalt klimatförändringsperspektiv.

Fakta om projektet

Projektledare
Henrik Drake
Övriga projektmedlemmar
Mats Åström, Mikael Tillberg, Linnéuniversitetet; Thomas Zack, Göteborgs universitet; Peter W Reiners, University of Arizona, USA; Martin Whitehouse, Naturhistoriska riksmuseet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, University of Arizona, Naturhistoriska riksmuseet
Finansiär
Formas (Formas årliga utlysning 2017)
Tidsplan
1 jan 2018-31 dec 2020
Ämne
(Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Det är välkänt att produktion och konsumtion av växthusgasen metan i ytnära miljöer såsom marina sediment påverkar gasens totala flöde till atmosfären och därmed dess inverkan på den globala uppvärmningen – ett av vår tids största miljöhot. Att produktion och anaerob konsumtion av metan även sker i den kristallina berggrunden i den kontinentala jordskorpan, ett av de minst kända och utforskade ekosystemen, har nyligen upptäckts. Processerna kan ha negativ miljöpåverkan om gasen läcker naturligt eller utvinns, men även positiva effekter om den naturliga gaskonsumtionen är signifikant.

Flera viktiga frågor rörande produktion och konsumtion av metan i jordskorpan är ännu obesvarade, såsom: Är processen utbredd i berggrunden, och är den signifikant ur ett globalt uppvärmningsperspektiv? Resultaten kommer besvara grundläggande frågor relaterade till djup gascirkulation och ger möjlighet att avgöra om processerna kan inverka på den globala uppvärmningen. Frågeställningen är relevant för flera av Sveriges miljömål och de Globala målen för hållbar utveckling.

Projektet är relaterat till projektet Karaktär och utbredning av mikrobiell metanoxidation och sulfatreduktion på stort djup i jordskorpan.

Medarbetare