Washington Lincoln Memorial

Projekt: New Romans

Projektet "New Romans" undersöker historiska och aktuella referenser till den klassiska antiken i USA. Det utforskar den klassiska traditionens möjliga betydelse för att förhandla fram det amerikanska samhällets framtid.

Fakta om projektet

Projektledare
Emily Hanscam
Övriga medlemmar
Ahmed Taiye Mohammed
Finansiär
Crafoordska stiftelsen, Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, UNESCO Chair in Heritage Futures, Kunskapsmiljö Linné: Digitala transformationer.
Tidsplan
1 oktober 2021 – 30 september 2023
Ämne
Arkeologi (Fakulteten för konst och humaniora)

Läs mer om projektet på den engelska sidan

Projektet är den del av forskningen i
Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
Digitala transformationer