bollar med mera för olika sporter

Projekt: Nordic hamstring

Avsikten med projektet är att på olika sätt studera träningsövningen Nordic hamstring (NHE), som visat sig kunna halvera antalet muskelbristningar i lårets baksida hos idrottsutövare inom en rad sporter.

Fakta om projektet

Projektledare
Jesper Augustsson
Övriga projektmedlemmar
Sofia Ryman Augustsson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS)
Tidsplan
21 febr 2022–31 dec 2024
Ämne
Idrottsvetenskap (Institutionen för idrottsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Det övergripande syftet med projektet är att på olika sätt studera träningsövningen Nordic hamstring (NHE), som visat sig kunna halvera antalet muskelbristningar i lårets baksida hos idrottsutövare inom en rad sporter. En första delstudie har publicerats, där ett nytt kliniskt test av denna övning utvecklats: Development of a Novel Nordic Hamstring Exercise Performance Test Device: A Reliability and Intervention Study.

I en ytterligare studie visar vi att excentrisk-koncentrisk NHE kan vara ett komplement vid rehab efter hamstringbristning, och vid rehabilitering efter främre korsbandsrekonstruktion, hos idrottare: Differences in Peak Knee Flexor Force between Eccentric-Only and Combined Eccentric-Concentric Nordic Hamstring Exercise.

I en uppföljande studie jämför vi olika typer av NHE hos elitidrottare och noterar att en snabb stretch-shortening cycle-variant av NHE åstadkommer högre kraftutveckling i hamstring än traditionell långsam excentrisk NHE. Resultatet är mycket intressant och kan få konsekvenser på synen hur denna övning egentligen ska utföras: Speed Matters in Nordic Hamstring Exercise: Higher Peak Knee Flexor Force during Fast Stretch-Shortening Variant Compared to Standard Slow Eccentric Execution in Elite Athletes.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Fysisk aktivitet, hälsa och idrottsmedicin.

Medarbetare