belastningstest

Projekt: Nya aspekter på hållfasthetsegenskaper hos värmebehandlat trä vid användning i bärande konstruktioner

Detta projekt syftar till att utforska grundläggande fakta vad gäller hållfasthetsegenskaperna hos värmebehandlat trä då det används i bärande konstruktioner, för att utöka dess användningsområde.

Detta projekt avslutades i december 2019.

Fakta om projektet

Projektledare
Stergios Adamopoulos
Övriga projektmedlemmar
Joran van Blokland, Girma Kifetew och Jan Oscarsson, Linnéuniversitetet
Geoffrey Daniel, Sveriges lantbruksuniversitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Sveriges lantbruksuniversitet
Finansiär
Forskningsrådet Formas (Formas årliga öppna utlysning 2015)
Tidsplan
1 jan 2016-31 dec 2019
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Huvudsyftet med värmebehandling av trä är att öka den biologiska beständigheten och formstabiliteten. Värmebehandling i sig medför en rad kemiska och fysikaliska förändringar hos trämaterialet. Andra effekter av värmebehandlingen är förändringen av färg, att trämaterialet får lägre densitet och att det blir sprödare. Detta innebär att hållfastheten minskar, vilket i sin tur har stor inverka på materialets användningsområden.

De mekaniska egenskaperna som hållfasthet, styvhet, och hårdhet förändras när trä värmebehandlas på grund av nedbrytningen av vedens polymerer, främst hemicellulosa. En annan faktor som påverkar styrkan negativt är förekomsten av kvistar och fiberstörningar runt dessa. Böjhållfastheten hos trä påverkas väldigt mycket av fiberriktningen i förhållande till belastningsriktningen och värmebehandlat trä är extra känsligt för fiberstörningar i virket. Det kan tänkas att hållfastheten påverkas särskilt mycket hos värmebehandlat virke som innehåller kvistar i det kritiska området. Eftersom böjhållfastheten kan minska mellan 10 % och 50 % vid värmebehandling, används i nuläget inte värmebehandlat trä i bärande konstruktioner.

För att kunna använda värmebehandlat virke inom konstruktionsområdet krävs att virket uppfyller etablerade hållfasthetsnormer. Hittills har det gjort vissa tester men än så länge har karakteristiska hållfasthetsvärden inte kunnat tas fram med tillräcklig säkerhet. I detta tvärvetenskapliga projekt utvärderas viktiga materialegenskaper i såväl små som stora prover, för att öka kunskapen om och användbarheten av värmebehandlat trä i visa bärande konstruktioner i ett hållbart byggande och öka värdet av förädlade träprodukter.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä.

Medarbetare