Optiker visar bild på en skärm för patient

Projekt: Nya behandlingsvägar hos patienter som behandlas för ögonsjukdomen neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är en irreversibel ögonsjukdom som drabbar mer än 60 miljoner människor räknat till enbart Europa. Neovaskulär AMD (nAMD) leder till allvarlig synförlust i mer än 80% av fallen. Frekventa intravitreala anti-VEGF-injektioner, som krävs för att kontrollera sjukdomen, utgör en stor börda för patienter och ögonsjukvården – vilket är fallet i de två regionerna (Östergötland och Kalmar) som är involverade i denna studie. Trots behandling återkommer sjukdomen och kräver livslånga invasiva och dyra åtgärder.

Fakta om projektet

Titel
Chronic inflammation in patients treated for neovascular age-related macular degeneration – investigating new treatment pathways
Projektledare
António Filipe Teixeira Macedo
Övriga projektmedlemmar
Camilla Mohlin, Per Nilsson, Kristofer Årestedt, Ida Nilsson (50%), Linnéuniversitetet; Neil Lagali, Linköpings universitet; Raneen Khudair, Ida Nilsson (50%), Länssjukhuset Kalmar
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet; Linköpings universitet; Länssjukhuset Kalmar
Finansiär
FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige; Ögonfonden
Tidsplan
2022–
Ämne
Optometri (Institutionen för medicin och optometri, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Detta projekt förväntas placera de två involverande regionerna (Östergötland och Kalmar) i spetsen i kampen om att lösa bördan av nAMD. En aspekt som har undersökts är varför den exsudativa aktiviteten tillhörande sjukdomen kvarstår efter behandlingar. En hypotes är att kvarvarande exsudativ aktivitet i nAMD är relaterad till kronisk inflammation – vilket indikeras av höga nivåer av nyckelcytokiner i kammarvätskan och blodplasman hos dessa patienter.

Denna studie kommer att visa om markörer för kronisk inflammation korrelerar med behandlingsresultaten. Om det bekräftas, måste strategier för att kontrollera kronisk inflammation hos personer med nAMD testas vilket kan förbättra behandlingsregimen. Resultaten av denna studie kommer att bereda vägen för ”precisionsmedicin” vid behandling av nAMD vilket leder till effektivare, säkrare och billigare behandlingar.

Medarbetare