stärkelse och stärkelselösning

Projekt: Nya stärkelsebaserade limsystem för att möjliggöra återvinning av träfiberskivor

Detta projekt syftar till att utveckla och validera stärkelsebaserade lim för återvinningsbara fiberskivor, både i laboratoriet på Linnéuniversitetet och i en relevant miljö i en industri.

Detta projekt avslutades 2022.

Fakta om projektet

Projektledare
Stergios Adamopoulos
Övriga projektmedlemmar
Reza Hosseinpourpia, Wen Jiang, Sheikh Ali Ahmed
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, IKEA of Sweden AB, Lantmännen, Nova Innovation Solutions AB
Finansiär
Vinnova, Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation: Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet
Tidsplan
1 juni 2020–31 maj 2022
Ämne
Skog och träteknik (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

För att hantera ökad medvetenhet hos konsumenter, lagkrav och alarmerande klimatförändringar krävs innovativa framsteg inom tillverkningen av träskivor. Dessa framsteg skulle minska fossilberoendet, växthusgasutsläppen och de negativa hälsoeffekterna av formaldehyd som används i nuvarande lim.

Syftet med projektet är att utveckla och validera, både på laboratoriet och i en relevant industriell miljö, nya lim baserade på modifierad stärkelse för fiberskivor, samt de sekundära fibrer som skapas i processen. Antagandet är att sådana lim skulle möjliggöra återvinning av fiberskivor, vilket skulle vara ett bra miljöalternativ till förbränning som används idag.

En cirkulär ekonomisk strategi gör det möjligt för jordbruksnäringen att söka alternativ för sina rikliga förnybara råmaterial såsom stärkelse, för användningsområden med högre marginaler. Ekonomiskt hållbara och miljövänliga lim kommer innebära bättre möjligheter till marknadsföring och ökad hållbarhet för möbelprodukter.

I detalj syftar projektet till att ta itu med alla tekniska, marknadsmässiga och hållbarhetsutmaningar i samband med tillämpande av stärkelsebaserade lim vid tillverkningen av fiberplattor (TRL 3-5, MRL 1-2, SRL 1-2). Projektet förväntas medföra en ökat hållbar produktion genom att ersätta de petroleum-baserade UF-hartser som används idag samt återanvända fiber, vilket minskar trycket på att producera färska fibrer ur skogar.

Industriföretagen har en central roll i processen för att integrera de utvecklade koncepten i dagens industri och projektet representeras därför av några av de mest kända aktörerna i värdekedjan: ett kooperativ av jordbruksföretag och tillika stärkelseproducent (Lantmännen) och en producent av träskivor för masstillverkning av möbler (IKEA). Nona Innovation Solutions kommer att bistå genom att presentera en ny återvinningsmetod för träskivor baserad på vattenstrålar.

Medarbetare