Almar (Ulmus spp.) hotas av en aggressiv svampsjukdom, holländsk almsjuka (DED) Foto: Liina Jürisoo

Projekt: Nya verktyg för bevarande av hotade almar genom holobiont

Almar (Ulmus spp.) hotas av en aggressiv svampsjukdom, holländsk almsjuka (DED) i hela sitt utbredningsområde. Genom att använda det nyligen uppkomna konceptet ”holobiont” som ett teoretiskt ramverk (dvs växter och deras associerade mikrober betraktas som en funktionell och evolutionär enhet), utforskar projektet de potentiella sambanden mellan DED-resistensen och sammansättningen av associerade svampsamhällen i svenska almar.

Fakta om projektet

Projektledare
 Liina Jürisoo
Övriga projektmedlemmar
Johanna Witzell, Linnéuniversitetet; Åke Olsson och Audrius Menkis, Sveriges lantbruksuniversitet; Thomas Kraft, Skogforsk; Louis Bernier, University of Laval; Juan A. Martín, Technical University of Madrid 
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk, University of Laval; Technical University of Madrid (UPM); Estonian University of Life Sciences 
Finansiär
Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären 2022, Formas
Tidsplan
06 nov 2023 – 05 nov 2026 
Forskningsämne
Skog och träteknik, Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik

Mer om projektet

Almar (Ulmus spp.) hotas av en aggressiv svampsjukdom, holländsk almsjuka (DED) i hela sitt utbredningsområde. På grund av DED klassas inhemska almar som kritiskt hotade i den svenska rödlistan. Almar hyser en rik biologisk mångfald, inklusive interna (endofytiska) svampsamhällen och epifytiska lavar och mossor. Att almarna dör i våra skogar kommer alltså att få betydande konsekvenser för den ekologiska hållbarheten. Förlusten av inhemska almar är också ett problem i tätorter där almarna är en uppskattad del av den gröna infrastrukturen.

Nyligen inleddes en nationell satsning i Sverige för att ta fram en långsiktig strategi för bevarande av almar genom förädling. Det föreslagna projektet kopplas till detta initiativ. Genom att använda det nyligen uppkomna konceptet ”holobiont” som ett teoretiskt ramverk (dvs växter och deras associerade mikrober betraktas som en funktionell och evolutionär enhet), utforskar projektet de potentiella sambanden mellan DED-resistensen och sammansättningen av associerade svampsamhällen i svenska almar.

Det kommer också att undersöka om behandlingen av almar med ett vaccinpreparat påverkar den associerade biologiska mångfalden av svampar och lavar hos almar, samt genom att karakterisera den nordliga patogenpopulationen understödja framtidens resistenstester. Besök hos samarbetspartners kommer att stödja projektet och den sökandes karriärutveckling. En målgruppsinriktad kommunikationsstrategi säkerställer effektiv kunskapsöverföring.